رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در ستاری مشهد

۱۸۰مترمربع،حاشیه بلوار معلم
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ستاری
مغازه تجاری ۱۸۵ مترحاشیه بلوار معلم شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ستاری
مغازه تعمیرات موبایل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ستاری
مغازه تعمیرات موبایل
مغازه 32 متری حاشیه معلم نرسیده به دندانپزشکان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
مغازه ستاری حاشیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ستاری
340مترزیرزمین تجاری حاشیه معلم/دفاترپیشخوان/باشگاه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ستاری
۳۴۰ متر زیر زمین تجاری حاشیه معلم
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ستاری
واگذاری تعمیرات موبایل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
واگذاری تعمیرات موبایل
۱۱۰ مغازه تجاری دائم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
مغازه ۴۰ متر حاشیه معلم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
مغازه 33 متر چهارراه ستاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
مغازه لوازم یدکی ۴۰متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ستاری
دارای دکور برق تلفن ملک شخصی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ستاری
دارای دکور  برق تلفن ملک شخصی
مغازه تجاری حاشیه بلوار معلم ۵۰م رهن ۹۵۰۰ اجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
مغازه ٢٢مترمشارکت لوازم یدکی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در ستاری
۵۰متر تجاری تقاطع ستاری و معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
40متر مغازه تجاری فقط جهت کافی شاپ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
40متر مغازه تجاری فقط جهت کافی شاپ
220مترتجاری دائم حاشیه بلوارمعلم سردونبش
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
حاشیه معلم مغازه تجاری دائم ۲۲۰ متر دو نبش فلت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستاری
18متر تجاری دایم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ستاری
بعدی