رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهید هنرور مشهد

مغازه نبش عبد المطلب ۲۶
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهید هنرور
مغازه نبش عبد المطلب ۲۶
۶۰ متر مغازه حاشیه ۱۰ متر
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در شهید هنرور
مغازه ۶۰ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید هنرور
مغازه ۳۵متر در هدایت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید هنرور
مغازه نبش عبدالمطلب ۲۶
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید هنرور
مغازه نبش عبدالمطلب ۲۶
مغازه 180 متری هدایت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید هنرور
۱۸۰ متر مغازه در هدایت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در شهید هنرور
واگذاری تمام وسایل آرایشگاه
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید هنرور
واگذاری تمام وسایل آرایشگاه
۳.۳۰ در۶.۵۰ هدایت۱۳ مکان شلوغ وپررفت آمد
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
مغازه ۱۷ متری در هدایت ۱۲
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
مغازه ۱۷ متری  در هدایت ۱۲
مغازه 18متر رهن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید هنرور
مغازه ۱۸۰ متر حاشیه بلوار هدایت
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید هنرور
مغازه ۱۸۰ متر حاشیه بلوار هدایت
مغازه حدود ۱۹متر تا سقف سرامیک شیشه سکوریتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
مغازه حدود ۱۹متر  تا سقف سرامیک  شیشه سکوریتی
۲۰سال سابقه بنگاه املاک۲۰مترتجاری نبش هنرور۵
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید هنرور
۲۰سال سابقه بنگاه املاک۲۰مترتجاری نبش هنرور۵
زیر زمین ۱۱۰متری حشیه بلوار شفا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید هنرور
مغازه گاراژ ۲۳۵ متر و دودربندمغازه درداخل گاراژ
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید هنرور
زیر زمین .۱۰۰متر .خیابان شفا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید هنرور
بعدی