رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شاندیز مشهد

مغازه ۱۰۰متر حاشیه جاده شاندیز(برق ۳فاز ۳۲ امپر)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در شاندیز
مغازه۵۵متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاندیز
مغازه نانوایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شاندیز
مغازه۱۰۰ متری ویرانی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شاندیز
مغازه۱۰۰ متری ویرانی
انباری ۱۴۰متر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در شاندیز
کافه با 100 متر آشپزخانه شاندیز
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در شاندیز
۳۰متر مغازه حاشیه جاده سنتو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
ادرس ویرانی 11یکقطعه پشت حاشیه دارای برق و اب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
واگذاری اغذیه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
واگذاری اغذیه
۲۵۷ متر حاشیه جاده شاندیز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شاندیز
۲۵۷ متر حاشیه جاده شاندیز
مغازه .اب .برق سه فاز .تلفن .گاز 65متر مربع
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شاندیز
مغازه .اب .برق سه فاز .تلفن .گاز 65متر مربع
جاده شاندیز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شاندیز
جاده شاندیز
۵۰۰مترمربع فضای کافه با۱۰تخت الاچیقهای پلکانی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شاندیز
۵۰۰مترمربع فضای کافه با۱۰تخت الاچیقهای پلکانی
اجاره مغازه
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شاندیز
اجاره مغازه
مغازه تجاری به مساحت ۹۰متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شاندیز
مغازه تجاری به مساحت ۹۰متر
مغازه حاشیه جاده سنتو چهار فصل
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شاندیز
مغازه حاشیه جاده سنتو چهار فصل
واگذاری کافه رستوران
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شاندیز
واگذاری کافه رستوران
انبار 130متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شاندیز
بعدی