اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در آیت الله عبادی مشهد

اجاره سوییت
اجاره روزانه: ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آیت الله عبادی
آپارتمان تمیز مبله
اجاره روزانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آیت الله عبادی
آپارتمان تمیز مبله
نزدیک ب حرم
اجاره روزانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آیت الله عبادی
نزدیک ب حرم
سوئیت تمیز .دنج . امن ومبله
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آیت الله عبادی
سوئیت تمیز .دنج . امن ومبله
اجاره سوییت سویت سوئیت
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آیت الله عبادی
اجاره سوییت سویت سوئیت
اجاره منزل دربست مبله تمیز
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آیت الله عبادی
اجاره منزل
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آیت الله عبادی
اجاره منزل
اجاره آپارتمان
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
اجاره آپارتمان
اجاره سوئیت آپارتمان با پارکینگ
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
اجاره سوئیت آپارتمان با پارکینگ
منزل
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
منزل
اجاره منزل جهت زوار
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
اجاره سوییت. آپارتمان مبله با پارکینگ
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
اجاره سوییت. آپارتمان مبله با پارکینگ
اجاره سوئیت
اجاره روزانه: ۱۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
50متر
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
سوئیت آپارتمان اجاره ای
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
سوئت اجاره شیک و تمیز
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
سوئت اجاره شیک و تمیز
اقامت باآرامش درمشهد نوسازدوخواب.سالن.مجهزبه لوازم
۳ هفته پیش در آیت الله عبادی
اقامت باآرامش درمشهد نوسازدوخواب.سالن.مجهزبه لوازم
مبله دنج امن تمیز
اجاره روزانه: ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آیت الله عبادی
مبله دنج امن تمیز
خوابگاه دانشجویی پسرانه
اجاره روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آیت الله عبادی
اجاره سوئیت فقط ب یکنفر واگذار میشود
اجاره روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آیت الله عبادی
بعدی