اجاره روزانه و کوتاه مدت در قاسم‌آباد (شهرک غرب) مشهد

اجاره واحد مبله
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره واحد مبله
زیر زمین با ارتفاع سقف ۴ متر برای سالن بدنسازی
اجاره روزانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
سوییت اجاره
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
سوییت اجاره
اجاره سوییت / سوئیت
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوییت / سوئیت
اجاره سوییت
۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوییت
سوییت آپارتمان مبله دربست
۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
سوئیت ترو تمیز با لوازم
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
سوئیت ترو تمیز با لوازم
اجاره سوئیت مبله
اجاره روزانه: ۱۳۰,۱۵۰,۲۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوئیت مبله
اجاره سوئیت شیک و تمیز
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوئیت شیک و تمیز
اجاره سوییت مبله
۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوییت مبله
واحد آپارتمان در قاسم آباد
اجاره روزانه: ۱۵۰,۳۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واحد آپارتمان در قاسم آباد
اجاره آپارتمان آپارتمان مبله سوییت اجاره ای
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره آپارتمان آپارتمان مبله سوییت اجاره ای
اجاره سوییت قاسم آباد
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوییت قاسم آباد
اجاره سوئیت
۱۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوئیت
اجاره سویت آپارتمان مبله
۱۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سویت آپارتمان مبله
اجاره سوئیت آپارتمان
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان‌ ۶۰ متری‌ مبله اجاره ای
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان‌ ۶۰ متری‌ مبله اجاره ای
اجاره سوئیت
۱۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوئیت
سوییت اپارتمان مبله تمیز وخونه ویلایی
۱۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
سوییت اپارتمان مبله تمیز وخونه ویلایی
اجاره سوئیت آپارتمان مبله دربست
۱۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سوئیت آپارتمان مبله دربست
اجاره آپارتمان و سوئیت
اجاره روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره آپارتمان و سوئیت
واحد آپارتمان در قاسم آباد
اجاره روزانه: ۱۵۰,۲۰۰,۳۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واحد آپارتمان در قاسم آباد
اجاره سویت وآپارتمان مبله
۱۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اجاره سویت وآپارتمان مبله
سوییت برای زائرین و همشهری های
اجاره روزانه: ۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
سوییت برای زائرین و همشهری های
بعدی