اجاره روزانه و کوتاه مدت در رضاییه مشهد

سوییت

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۲۰۰ تومان
یک ربع پیش در رضاییه

اجاره سوئیت آپارتمان.خونه ویلایی

بیش از ۵ اتاق، تا ۳۴ نفر
توافقی
۵ ساعت پیش در رضاییه
اجاره سوئیت آپارتمان.خونه ویلایی
۳

اجاره روزانه سوئیت آپارتمان همکف نزدیک حرم‌ سویت

۱ اتاق، تا ۷ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
اجاره روزانه سوئیت آپارتمان همکف نزدیک حرم‌ سویت
۳

اجاره هتل اپارتمان یا سوییت اپارتمان

بیش از ۵ اتاق، تا ۱۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر رضاییه
اجاره هتل اپارتمان یا سوییت اپارتمان
۲۰

اپارتمان یکخواب و سویت نزدیک به حرم

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
اپارتمان یکخواب و سویت نزدیک به حرم
۶

اجاره سوئیت دربست راه جدا

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر رضاییه
اجاره سوئیت دربست راه جدا
۱۳

اجاره ی سوئیت آپارتمان هتل (خانه مسافر کارگر)

بدون اتاق، تا ۲ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
اجاره ی سوئیت آپارتمان هتل (خانه مسافر کارگر)
۲

سوئیت آپارتمان

۲ اتاق، تا ۱۴ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
سوئیت آپارتمان
۲

سوئیت نزدیک حرم

بدون اتاق، تا ۴ نفر
از ۲۵۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
سوئیت نزدیک حرم
۱۰

اجاره سوئیت مسافر فاصله ده دقیقه ای به حرم مطهر

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
۳ روز پیش در رضاییه
اجاره سوئیت مسافر فاصله ده دقیقه ای به حرم مطهر
۷

سوییت نزدیک حرم

بدون اتاق، تا ۵ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رضاییه
سوییت نزدیک حرم
۵

اجاره سوئیت روزانه

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۵۰۰ تومان
۶ روز پیش در رضاییه
اجاره سوئیت روزانه
۳

اجاره آپارتمان روزانه

۱ اتاق، تا ۹ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه
اجاره آپارتمان روزانه
۸

سوئیت آپارتمان ۳۵متری و ۶۵متری دو خواب نزدیک حرم

۱ اتاق، تا ۵ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه
سوئیت آپارتمان ۳۵متری و ۶۵متری دو خواب نزدیک حرم
۴

آپارتمان دربست طبقه اول لوازم بهداشتی نو نزدیک حرم

۱ اتاق، تا ۷ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه
آپارتمان دربست طبقه اول لوازم بهداشتی نو نزدیک حرم
۲

اجاره سویت

بدون اتاق، تا ۶ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه
اجاره سویت
۶

سوییت سویت آپارتمان هتل

۱ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۱۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
سوییت سویت آپارتمان هتل
۳

اجاره روزانه

۱ اتاق، تا ۷ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در رضاییه
اجاره روزانه
۶

اجاره سوئیت یک واحد آپارتمان سوییت

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
اجاره سوئیت یک واحد آپارتمان سوییت
۴

همکف ودارای حیاط ونزدیک به حرم و پارک وحدت

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
همکف ودارای حیاط ونزدیک به حرم و پارک وحدت
۳

اجاره آپارتمان سوئیت

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
اجاره آپارتمان سوئیت
۷

سوییت مبله فول امکانات

بدون اتاق، تا ۵ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
سوییت مبله فول امکانات
۲

اجاره روزانه واحد آپارتمان سوئیت سویت نزدیک‌حرم

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
اجاره روزانه واحد آپارتمان سوئیت سویت نزدیک‌حرم
۲

اجاره سوئیت آپارتمان.پارکینگ

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۶۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رضاییه
اجاره سوئیت  آپارتمان.پارکینگ
۸
بعدی

نمایش نقشه