رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فارغ التحصیلان مشهد

250متر/ ویلایی دوطبقه/ فارغ التحصیلان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فارغ التحصیلان
ویلایی ۲۰۰متر فارغ التحصیلان
ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فارغ التحصیلان
ویلایی ۲۰۰متر فارغ التحصیلان
240متر دندانپزشکان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فارغ التحصیلان
240متر دندانپزشکان
ویلایی(دوبلکس)بااستخر
ودیعه: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در فارغ التحصیلان
ویلایی(دوبلکس)بااستخر
225متر فارغ التحصیلان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فارغ التحصیلان
225متر فارغ التحصیلان
ویلایی 200 متری دربست نبش نمایشگاه 5
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فارغ التحصیلان
ویلایی 200 متری دربست نبش نمایشگاه 5
اجاره سالانه باغ ویلا فول
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فارغ التحصیلان
اجاره سالانه باغ ویلا فول
وکیل اباد63/بنا90متر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فارغ التحصیلان
وکیل اباد63/بنا90متر
240متر دربست فارغ التحصیلان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فارغ التحصیلان
240متر دربست فارغ التحصیلان
ویلایی-130 متر -دوخوابه
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در فارغ التحصیلان
ویلایی-130 متر -دوخوابه
وکیل اباد63/غیر قابل تبدیل
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در فارغ التحصیلان
ویلایی ۲۵۰متری ۴ خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فارغ التحصیلان
ویلایی ۲۵۰متری ۴ خواب
وکیل اباد63/فول بازسازی/
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در فارغ التحصیلان
وکیل اباد63/فول بازسازی/
ویلایی دربست ۱۵۰متری فارق التحصیلادر رهن اجاره
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فارغ التحصیلان
280متر ویلایی فارغ التحصیلان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فارغ التحصیلان
280متر ویلایی فارغ التحصیلان
۲۵۰ متر ویلایی دو کله
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
اجاره ویلایی 200 متری دربست نمایشگاه 5
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فارغ التحصیلان
اجاره ویلایی 200 متری دربست نمایشگاه 5
ویلایی دربست،پشت حاشیه وکیل آباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
ویلایی دربست،پشت حاشیه وکیل آباد
2طبقه ویلایی فارغ التحصیلان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
2طبقه ویلایی فارغ التحصیلان
ویلایی دربست،پشت حاشیه وکیل آباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
ویلایی دربست،پشت حاشیه وکیل آباد
۱۳۰ متری/ویلایی/ معلم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
300متر ویلایی فارغ التحصیلان دو طبقه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
250متر ویلایی دربست قابل نشیمن دادگر 1
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فارغ التحصیلان
بعدی