رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله هنرستان مشهد

هنرستان ویلایی بازسازی

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
هنرستان ویلایی بازسازی
۱

ویلایی دربست

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله هنرستان
ویلایی دربست
۸

ویلایی ۲۵۰ متری دربست قناد هنرستان

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله هنرستان
ویلایی ۲۵۰ متری دربست قناد هنرستان
۱

رهن ویلایی 240متری دونبش با2طبقه بنا اوایل هنرستان

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
رهن ویلایی 240متری دونبش با2طبقه بنا اوایل هنرستان
۱

ویلایی ۲۸۰ متری پیروزی

ودیعه: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله هنرستان

ویلایی ۱۰۵ متری هنرستان/دربست/ بازسازی شده

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
ویلایی ۱۰۵ متری هنرستان/دربست/ بازسازی شده
۲

275 متر ویلایی دربست اوایل هنرستان رهن کامل

ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۵ روز پیش در محله هنرستان
275 متر ویلایی دربست اوایل هنرستان رهن کامل
۱۲

160متر/ویلایی دربست/سالن دفترکار/دوقدم حاشیه صارمی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
160متر/ویلایی دربست/سالن دفترکار/دوقدم حاشیه صارمی
۲

ویلایی دوبلکس/دربست/امکانات فول/هنرستان

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
ویلایی دوبلکس/دربست/امکانات فول/هنرستان
۸

ویلایی دربست دفترکار و مسکونی

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست دفترکار و مسکونی
۱

ویلایى دوبلکس هنرستان

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان

ویلایی هنرستان ۱۶۰ متری رهن کامل

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
ویلایی هنرستان ۱۶۰ متری رهن کامل
۵

منزل ویلایی ۳۶۰ متر هنرستان،حاشیه فکوری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان

351 متر ویلایی برای مدرسه وشرکت در برگپور

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله هنرستان

ویلایی ۲۲۰متری ۴خواب

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان

۳۵۰مترویلایی برکپور هنرستان

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
۳۵۰مترویلایی برکپور هنرستان
۱

160 متر ویلایی دوبلکس مستقل بازسازی شده

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
160 متر ویلایی دوبلکس مستقل بازسازی شده
۱

هنرستان ۳۶ (ویلایی دربست) ۳۴۰ متر زمین ۲۰۰ متربنا

ودیعه: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ هفته پیش در محله هنرستان
هنرستان ۳۶ (ویلایی دربست) ۳۴۰ متر زمین ۲۰۰ متربنا
۷

منزل ویلایی 200متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
منزل ویلایی 200متری
۱۰
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله هنرستان مشهد