رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله هنرستان مشهد

۲۸۰متر بازسازی شده دوبلکس مناسب اداری و مسکونی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در محله هنرستان
ملک ویلایی دوبلکس اول هنرستان
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
ملک ویلایی دوبلکس  اول هنرستان
هنرستان قبل پیروزی 290 متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
هنرستان قبل پیروزی 290 متری
ویلایی 450 متری ابتدای هنرستان/ بازسازی شده
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله هنرستان
ویلایی 450 متری ابتدای هنرستان/ بازسازی شده
ویلایی دربست 350 متر چهار خواب/ بازسازی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست 350 متر چهار خواب/ بازسازی
ویلایی دربست 450 متر سه خواب/اوایل هنرستان/بازسازی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست 450 متر سه خواب/اوایل هنرستان/بازسازی
ویلایی 400 متری دوبلکس
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
ویلایی 400 متری دوبلکس
160مترویلایی، دربست اداری، هنرستان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
۳۵۰ متر ویلایی تریبلکس/بازسازی شده/هنرستان
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
۳۵۰ متر ویلایی تریبلکس/بازسازی شده/هنرستان
ویلایی 450متری دربست ابتدای هنرستان/ حیاط بزرگ
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
ویلایی 250 متری دربست/ هنرستان قبل پیروزی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست هنرستان نزدیک به پیروزی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست، اداری، هنرستان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست 450 متر/ فول بازسازی/ اوایل هنرستان
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست 450 متر/ فول بازسازی/ اوایل هنرستان
ویلایی دربست 350 متر چهار خواب/ بازسازی/ شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست 350 متر چهار خواب/ بازسازی/ شیک
هنرستان،ویلایی دوبلکس باهمکف مجزا
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
هنرستان،ویلایی دوبلکس باهمکف مجزا
خانه دربست 400 متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله هنرستان
خانه دربست 400 متر
ویلایی350 متری دوبلکس/هنرستان قبل پیروزی/بازسازی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله هنرستان
ویلایی سوبلکس(اواسط هنرستان)
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله هنرستان
ویلایی سوبلکس(اواسط هنرستان)
ویلایی دربست 350 متر/دوبلکس چهارخواب/بازسازی شده
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله هنرستان
ویلایی دربست 350 متر/دوبلکس چهارخواب/بازسازی شده
رهن و اجاره ویلایی باهنر مدرسه اموزشگاه رانندگی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
بعدی