رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کوشش مشهد

خانه ویلایی دربست

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۹ ساعت پیش در کوشش

خانه دربست راه جدا

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوشش

منزل دربست ویلایی دوکله رهن کامل

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوشش

۲۵۰ متری ویلایی دربست در دو طبقه

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوشش
۲۵۰ متری ویلایی دربست در دو طبقه
۲

70دربست دردوطبقه مستقل کوشش

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوشش

75 طبقه پایین کف سرامیک دو خواب

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوشش

خانه ویلایی دربست ۲۵۰ متر

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در کوشش

108متری ویلایی نزدیک بازار اطلس

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوشش

خانه ویلایی دربست دوطبقه داخل کوچه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در کوشش
خانه ویلایی دربست دوطبقه داخل کوچه
۱۰

250 متر ویلایی / مناسب سکونت یا انبار/ کوشش فارابی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ هفته پیش در کوشش
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کوشش مشهد