رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در پروین اعتصامی مشهد

ویلایی دربست دوطبقه داخل کوچه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۱۲ ساعت پیش در پروین اعتصامی
ویلایی دربست دوطبقه داخل کوچه
۱۰

اجاره خانه در پروین

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پروین اعتصامی

اجاره خانه دربست

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پروین اعتصامی
اجاره خانه دربست
۱۰

ویلایی 170متر /پروین اعتصامی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پروین اعتصامی

80متر2خواب بازسازی پارکینگ پروین گوهری

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک گوهری در پروین اعتصامی

دربست، دو طبقه، حاشیه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در پروین اعتصامی
دربست، دو طبقه، حاشیه
۱۸

اجاره خانه دربست

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پروین اعتصامی
اجاره خانه دربست
۱۰

ویلایی250متری2طبقه دربست رهن/کوشش/

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور ذوالفقاری در پروین اعتصامی

یک طبقه 60متر یک خواب تمیز دربست پروین/گوهری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ذوالفقاری در پروین اعتصامی

دوطبقه تازه بازسازی شده دربست پروین /گوهری

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ذوالفقاری در پروین اعتصامی
دوطبقه تازه بازسازی شده دربست پروین /گوهری
۱

ویلایی 150متردوطبقه مجزاپروین/گوهری

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور ذوالفقاری در پروین اعتصامی

منزل ویلایی دوطبقه دربست

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پروین اعتصامی

منزل مسکونی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پروین اعتصامی
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در پروین اعتصامی مشهد