رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در رضاییه مشهد

. خانه ویلای دو طبقه و نیم

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رضاییه
.   خانه ویلای دو طبقه و نیم
۱۰

خانه ویلای دو طبقه ونیم

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاییه
خانه ویلای دو طبقه ونیم
۱۶

ویلایی همکف دربست با راه جدا

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۶ روز پیش در رضاییه

سوییت، طبقه همکف، راه جدا

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رضاییه
سوییت، طبقه همکف، راه جدا
۵

اجاره۹۰ متر ویلایی دو نبش دو طبقه مستقل

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه
اجاره۹۰ متر ویلایی دو نبش دو طبقه مستقل
۱۳

سوئیت اجاره ای در وحدت ۱۶

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه

منزل۲طبقه دربست

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه

رهن کامل ویلایی یک خواب دربست دونبش

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ هفته پیش در رضاییه

ویلایی صدمتر دو طبقه

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
ویلایی صدمتر دو طبقه
۶

ویلا یا کارگاه ۶۵ متری

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رضاییه

یک خواب

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رضاییه
یک خواب
۵

ویلایی دو طبقه

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رضاییه
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در رضاییه مشهد