رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در شهید آوینی مشهد

منزل ویلایی ۱۶۵ متر به همراه کوچه ۲ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در شهید آوینی
خانه ویلایی راه جدا بازسازی شده بلوار آوینی 59
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در شهید آوینی
خانه ویلایی 120متری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید آوینی
50 متر دربست یک خواب ویلایی
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهید آوینی
50 متر دربست یک خواب ویلایی
منزل ویلایی ۱۶۰متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید آوینی
منزل ویلایی ۱۶۰متری
آوینی شفیعی 13
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شهید آوینی
آوینی شفیعی 13
منزل دوطبقه ویلای راه جدا
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید آوینی
خانه دو طبقه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهید آوینی
خانه دو طبقه
ویلایی 100متر دربست
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهید آوینی
۲طبقه ویلایی رهنی ماشین رو شهرک ثامن سخاوت ۵/۴
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهید آوینی
اجاره خانه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
بعدی