خرید | فروش | چرخ خیاطی و ریسندگی | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار مشهد

چرخ خیاطی با میز Flying Man (چینی اصل)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چرخ خیاطی با میز Flying Man (چینی اصل)
چرخ خیاطی برادر
۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ایثارگران
چرخ خیاطی برادر
چرخ خیاطی مارشال
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بهارستان
چرخ خیاطی مارشال
چرخ خیاطی ژانومه اکسل ژاپن
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک ابوذر
چرخ خیاطی ژانومه اکسل ژاپن
فروش انواع پارچه و تور پرده ای جنس ترک
توافقی
۲ ساعت پیش در عبدالمطلب
فروش انواع پارچه و تور پرده ای جنس ترک
چرخ خیاطی ژانومه 802سالم
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
چرخ خیاطی ژانومه 802سالم
چرخ خیاطی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در طبرسی شمالی
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی شانگونگ
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
چرخ خیاطی شانگونگ
چرخ تمیز وخیلی کم کار کرده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در رسالت
چرخ تمیز وخیلی  کم کار کرده
چرخ خیاطی پروتکس
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
چرخ خیاطی پروتکس
چرخ خیاطی جوکی ژاپن مدل ۵۵۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
چرخ خیاطی جوکی ژاپن مدل ۵۵۵
چرخ خیاطی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در عباس‌آباد
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه 5002
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چرخ خیاطی ژانومه 5002
چرخ خیاطی مارشال
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در محله طلاب
چرخ خیاطی مارشال
سردوز پروانه در حد نو سالم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ابوطالب
سردوز پروانه در حد نو سالم
چرخ خیاطی
توافقی
۴ ساعت پیش در شهید قربانی
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانونه ۸۰۲
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چرخ خیاطی ژانونه ۸۰۲
چرخ خیاطی مارشال پدالی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
چرخ خیاطی مارشال پدالی
چرخ خیاطی سه گل به شرط سالمی کلایه باراستفاده شده
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قوچان
چرخ خیاطی سه گل به شرط سالمی کلایه باراستفاده شده
چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در کشاورز
چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی
چرخ خیاطی دستی مارشال کاملا سالمه
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رسالت
چرخ خیاطی قاف ۱۱۲۹
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مصلی
چرخ خیاطی قاف ۱۱۲۹
دوعدد چرخ مادگی ودکمه مارک جک
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در طبرسی
دوعدد چرخ مادگی ودکمه مارک جک
چرخ خیاطی سوییس( اصل)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
چرخ خیاطی سوییس( اصل)
بعدی