اتصال برقرار شد

خرید | فروش | ابزار، مصالح و صنعتی | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار مشهد

سردخانه موادغذایی

نو
۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸ تومان
فروشگاه شدت سرما در حجت
سردخانه موادغذایی

خرید کلی لوازم رستوران ‌وفروش

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حجت
خرید کلی لوازم رستوران ‌وفروش

فروش کامپوزیت و ترموود

نو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پارسیان در حجت
فروش کامپوزیت و ترموود

سیمان سیاه بلوکه سفال گچ صالح اجر۳ سفال پرلیت

نو
۵۷,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
سیمان سیاه بلوکه سفال گچ صالح اجر۳ سفال پرلیت

اجر ۳ گل اجر سفال ده سوراخ سیمان گچ ماسه

نو
۷۵۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
اجر ۳ گل اجر سفال ده سوراخ سیمان گچ ماسه

پوکه صنعتی لیکا پرلیت معدنی

نو
۵۴,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
پوکه صنعتی  لیکا  پرلیت معدنی

پوکه معدنی بلوک سفال آجر ده سوراخ سیمان

نو
۲,۴۵۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
پوکه معدنی  بلوک سفال آجر ده سوراخ سیمان

دیواره گچی سیمان پوکه لیکا بلوک سفال گچ صالح

نو
۲۲,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
دیواره گچی سیمان پوکه لیکا بلوک سفال گچ صالح

لوازم اشپزخانه وکترینگ

در حد نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حجت
لوازم اشپزخانه وکترینگ

سردخانه

نو
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۸ تومان
فروشگاه شدت سرما در حجت
سردخانه

گچ صالح سمنان مصالح سیمان سیاه پوکه اجر۳ گل

نو
۳۶,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
گچ صالح سمنان مصالح سیمان سیاه پوکه اجر۳ گل

تاپینگ سرد 1.50تمام استیل

کارکرده
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حجت
تاپینگ سرد 1.50تمام استیل

هبلکس سیمان گچ صالح پوکه پرلیت لیکا بلوک سفال

نو
۱۳,۵۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
هبلکس سیمان گچ صالح پوکه پرلیت لیکا بلوک سفال

کابینت‌سازی‌یزدان

نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در حجت
کابینت‌سازی‌یزدان

لوازم کامل سلف سرویس یخچال

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در حجت
لوازم کامل سلف سرویس یخچال

چوب روسی ترموو . ترمو وود

نو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارسیان در حجت
چوب روسی ترموو . ترمو وود

گوجه نشابور و قوچان آبگیری گوجه

نو
۵,۵۰۰ تومان
۵ روز پیش در حجت
گوجه نشابور و قوچان آبگیری گوجه

ورق کامپوزیت

نو
۳۳۵,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پارسیان در حجت
 ورق کامپوزیت

تولید کننده چوب ترموو

نو
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پارسیان در حجت
تولید کننده چوب ترموو

توزیع کننده چوب ترمو . چوب‌روس . ترمو وود

نو
۴۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پارسیان در حجت
توزیع کننده چوب ترمو . چوب‌روس . ترمو وود

شن و ماسه ۲ بار شور سیمان سفید گچ صالح بلوک

نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
شن و ماسه ۲ بار شور سیمان سفید گچ صالح بلوک

سایبان ماشین

در حد نو
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
سایبان ماشین

پوکه پرلیت مصالح ساختمانی سیمان ماسه گچ

نو
۵۴,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه مصالح عامل در حجت
پوکه پرلیت مصالح ساختمانی سیمان ماسه گچ

چوب روس چوب ترموو چوب

نو
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارسیان در حجت
چوب روس چوب ترموو چوب
بعدی

خرید | فروش | ابزار، مصالح و صنعتی | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار مشهد