در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در مسجد سلیمان

زمین آینده داردرشهرصمصامی
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زمین سنددار .هشت بنگله
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زمین سنددار .هشت بنگله
زمین
توافقی
۸ ساعت پیش
زمین شهرک امام رضا هوانیروز
توافقی
۹ ساعت پیش
زمین شهرک امام رضا هوانیروز ۱۷۰ متر
توافقی
۱۴ ساعت پیش
زمین هوانیروز امتیاز(۴۰)شهرک امام رضا
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
۳۰۰ متر مربع ۲۰در ۱۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
زمین هوانیروز شهرک امام رضا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
زمین هوانیروز شهرک امام رضا
زمین (دویست متر تا اصلی) سند دار اماده ساخت
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
زمین (دویست متر تا اصلی) سند دار اماده ساخت
زمین هوانیروز
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
فروش زمین شهرک امام رضا هوانیروز
توافقی
۲۱ ساعت پیش
فروش زمین شهرک امام رضا هوانیروز
زمین خوابگاه ارتش
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
فروش زمین در نمره دو
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
زمین رو به رو ترمینال
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین نمره ۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین کلنگی شهرک سردار سپهبود حاج قاسم سلیمانی
توافقی
دیروز
زمین کلنگی شهرک سردار سپهبود حاج قاسم سلیمانی
زمین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قطعه زمین ۹۰متری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
شهرک امام رضا هوانیروز ۱۸۰ متری
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین هوانیروز
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین هوانیروز
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
متراژ پنج هزار متر
توافقی
پریروز
زمین واگذاری شهرداری ۱۲۰متر مسنی شده
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش زمین نمره۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بعدی