خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در مسجد سلیمان

امتیاز زمین رو ب روی سازمان برق
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین روبروی شهرک سیمرغ
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین روبروی شهرک سیمرغ
نمره ۴۰پشت اگاهی کوچه مخابرات
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
نمره ۴۰پشت اگاهی کوچه مخابرات
فروش زمین شهرک علیمردان خان
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین نمره 2واگذاری شهرداری
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین روبرو پمپ بنزین ریویل زمین ها شهرداری
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین روبرو پمپ بنزین ریویل زمین ها شهرداری
زمین شهرک امام رضا واقع در هوانیروز
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زمین مسکونی۱۰×۲۰
توافقی
۱۰ ساعت پیش
زمین چهاردیواری نفتک
توافقی
۱۰ ساعت پیش
زمین ریل ویل موقعیت مکانی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
زمین ریل ویل موقعیت مکانی
زمین کشاورزی ب متراژ۱۲۰۰متر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
زمین کشاورزی ب متراژ۱۲۰۰متر
زمین ریل و وی واگذاری شهرداری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
زمین ریل و وی واگذاری شهرداری
فروش زمین
توافقی
۲۳ ساعت پیش
فروش   زمین
زمین فروشی
توافقی
دیروز
زمین بدون سند با تعهد ثبتی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بدون سند زمین
توافقی
دیروز
بدون سند زمین
زمین ارتش رو به روی ترمینال
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین ارتش رو به روی ترمینال
زمین سر دونبشه میباشد
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نهصد متر مربع زمین ... اهواز منابع طبیعی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۱۷۰ متر
توافقی
دیروز
زمین نمره ۲ مدارک کامل
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین نمره ۲ مدارک کامل
زمین تفکیک شده آینده دار
توافقی
دیروز
زمین ریل وی واگذاری شهرداری
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین خوابگاه ارتش
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بعدی