رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در مسجد سلیمان

ویلایی ۱۸۰ سرجاده اصلی وجای
ودیعه: ۵۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلایی ۱۸۰ سرجاده اصلی وجای
ویلا ، ۲۰۰ متر، دراشکفت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلا ، ۲۰۰ متر، دراشکفت
ویلایی باشگاه مرکزی پشت سوپر زیتون
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
ویلایی  باشگاه مرکزی پشت سوپر زیتون
خانه مناسب برای خانواده های. دونفره.
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
خانه مناسب برای خانواده های. دونفره.
رهن یه خوابه نفتک
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن یه خوابه نفتک
منزل دوطبقه طبقه ی هکف
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
منزل دوطبقه طبقه ی هکف
خانه ویلایی سه خوابه ۲۵۵متر در هشت بنگله
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی سه خوابه ۲۵۵متر در هشت بنگله
دوطبقه چهاربیشه طبقه بالا۱۵۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوطبقه چهاربیشه طبقه بالا۱۵۰ متری
آپارتمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان
ویلا، ۲۰۰ متر،دراشکفت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلا، ۲۰۰ متر،دراشکفت
منزل ویلائی چهار بیشه
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
منزل ویلائی چهار بیشه
خانه مسکونی
ودیعه: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
خانه مسکونی
ویلایی ۱۳۰ متری انتهای جاده مال شنبه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلایی ۱۳۰ متری انتهای جاده مال شنبه
همکف کلید اول، شیک‌و تمیز ، نفتک لین ۴پل
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
همکف کلید اول، شیک‌و تمیز ، نفتک لین ۴پل
نفتک مال دولت 120 متر دو خوابه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
نفتک مال دولت  120 متر دو خوابه
طبقه اول با پارکینک و تراس بزرگ، نفتک لین ۴ پل
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
طبقه اول با پارکینک و تراس بزرگ، نفتک لین ۴ پل
ویلایی ، ۲۰۰ متری ، دره اشکفت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلایی ، ۲۰۰ متری ، دره اشکفت
زمین محصور140متری
ودیعه: ۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱ تومان
هفتهٔ پیش
زمین محصور140متری
ویلایی ۱۹۰متری باغملی کوی شهید علی رضا احمدی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلایی ۱۹۰متری باغملی کوی شهید علی رضا احمدی
۱۲۰متر بازارچشمه علی جای امن ومناسب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۱۲۰متر بازارچشمه علی جای امن ومناسب
نفتک دولت آباد جاده بسمت ریل وی روبروی منزل بهزادی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نفتک دولت آباد جاده بسمت ریل وی روبروی منزل بهزادی
رهن یک منزل مهتابی ۱۷شهریورسه اتاقه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن یک منزل مهتابی ۱۷شهریورسه اتاقه
خانه ویلایی درشگفت سر اصلی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی درشگفت سر اصلی
ویلایی هشت بنگله
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلایی هشت بنگله
قبلیبعدی