خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در مهریز

فروش گلخانه
توافقی
دیروز
باغ سرسبز 1100 متر مهریز
توافقی
پریروز
باغ سرسبز 1100 متر مهریز
3هزارمتر زمین درخت پسته بهادران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
3هزارمتر زمین درخت پسته بهادران
زمین. پسته بزرگ، تازه پیوند خورده ب متراژ 8000 متر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین پسته بزرگ وپیوند زده ب متراژ8000
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین کشاورزی پسته
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین کشاورزی پسته
زمین باغی ۷۰۰متر زردین
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
باغ شهر یزد
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۱۵۰۰ متر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۱۵۰۰ متر
زمین 74 متر مربع بلوار هفتم تیر
توافقی
۲ هفته پیش
زمین تجاری/بر بلوار هفت تیر/ سند شش دانگ
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زمین کشاورزی سند دار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پشت کانون کشاورزی330متر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زمین کشاورزی متراژ ۱۲۰۰۰ مترمربع چاه رحمت آباد
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زمین کشاورزی متراژ ۱۲۰۰۰ مترمربع  چاه رحمت آباد
زمین پسته خیلی مرغوب
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زمین پسته خیلی مرغوب
زمین مشجره پسته 5500 متر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زمین کشاورزی ۵۰۰ متر گاریز
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی