خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار نجف‌آباد

در حال دریافت ...
بلبل خرما
۴۳,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر زیبا
۷۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سر غناری
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سر غناری
سار مینا
۵۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سار مینا
نرماده گلستر باسه تاجوجه روی تخم
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
نرماده گلستر باسه تاجوجه روی تخم
کبوتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوتر
کبوتر
جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
کبوتر
دو عدد نر پر
جهت معاوضه
۷ ساعت پیش
دو عدد نر پر
سینه ای وجفت دم سبز پرشی
توافقی
۸ ساعت پیش
سینه ای وجفت دم سبز پرشی
فروشی
۳۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
فروشی
یک عدد نر سیاه پشت
۴۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
یک عدد نر سیاه پشت
سرکه ی پر
۹۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سرکه ی پر
یک جفت جوجه پلاکی
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
یک جفت جوجه پلاکی
نروماده فری هلندی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
نروماده فری هلندی
نروماده فری هلندی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
نروماده فری هلندی
سه عدد عروس هلندی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سه عدد عروس هلندی
فروش یک جفت مرغ عشق جوان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
فروش یک جفت مرغ عشق جوان
کبوتر تیپلر( پاکستانی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
کبوتر تیپلر( پاکستانی)
فروش و معاوضه سه جفت مرغ عشق
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش و معاوضه سه جفت مرغ عشق
کفتر اراکی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
کفتر اراکی
یک جفت کبوتر نقابی
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
یک جفت کبوتر نقابی
قناری رسمی بلند
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
قناری رسمی بلند
قناری
توافقی
۲۰ ساعت پیش
قناری
جفت قناری ابلق
جهت معاوضه
دیروز
جفت قناری ابلق
در حال دریافت ...
بعدی