رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در نظرآباد

منزل ۶۰متری حاجی بیگ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره ۶۵متر خیابان خرمشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره ۶۵متر خیابان خرمشهر
خانه دربست شیک ۱۱۶ متر تمیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
خانه دربست شیک ۱۱۶ متر تمیز
ویلایی اجاره پارک کارگر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
خانه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خانه
خانه اجاره ای در گل مریم15
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
خانه ویلایی در دوطبقه فول
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ویلا مسکونی واقع در مرکز شهر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خونه ویلایی دربست ۱۱۵ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خونه ویلایی دربست ۱۱۵ متر
طبقه اول در نظرآباد بهارستان۲
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه ویلایی علی ابادبهارستان ۵۹
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
خانه ویلایی علی ابادبهارستان ۵۹
خونه ویلایی 100متری دنگیزک
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
خونه ویلایی 100متری دنگیزک
ویلایی 360 متری نظرآباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خانه ۷۵ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
خانه ۷۵ متری
خانه ویلایی ۷۰ متری خیابان امام خمینی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
اجاره ساختمان ویلایی دربست در مرکز شهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
خانه دربست
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش
خیابان امام خمینی نگارستان ۱۹
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
خانه ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰ تومان
۷ روز پیش
خانه ویلایی
ویلای ۳۶۰ متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی ۱۰۰متر در گل مریم ۱۵
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰ تومان
هفتهٔ پیش
طبقه اول در محله رسالت بهارستان۲
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی ۳۰۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی ۳۰۰ متری
زیرزمین تجاری جهت تولیدی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی