خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار نورآباد

جوجه درشت واکسینه شده

۸۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه درشت واکسینه شده

کبوتر بالاگیر

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر بالاگیر

یک عددخروس

۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک عددخروس

کبوتر طوق

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر طوق

فروش گاو شیرده

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش

کبوتر نره کله دوم سیاه

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر نره کله دوم سیاه

کبوتر نره گرگی قرمز

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر نره گرگی قرمز

۵ عدد کبوتر سرحال و سالم

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۵ عدد کبوتر سرحال و سالم

عروس هلندی لوتینو ماده

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو ماده

خروس لکی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خروس لکی

بز و بزغاله

۱,۲۳۴,۵۰۵ تومان
۴ ساعت پیش
بز و بزغاله

گاو وگوساله

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ ساعت پیش

گاوآبستن

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گاوآبستن

قوچ پلنگی

۱۲,۳۴۵ تومان
۴ ساعت پیش
قوچ پلنگی

کبوترنازار ذات دار

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کبوترنازار ذات دار

فروش یونجه

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش

بز و توشک

۲۲۲,۲۲۲ تومان
۵ ساعت پیش
بز و توشک

گاو

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
گاو

قناری ۴و۵ماهه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قناری ۴و۵ماهه

یک عدد گوساله نر سیمینتال یکک

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
یک عدد گوساله نر سیمینتال یکک

گاو گوساله

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گاو گوساله

گوساله نیم گوشت

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گوساله نیم گوشت

بز بزغاله

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش
بز بزغاله

تعدا ۷۰ کندو زنبور عسل نژاد

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
بعدی