مشارکت در ساخت املاک در پردیس

نیاز به سازنده

مشاور کهنسال

خواهان مشارکت در ساخت و پیمان مدیریت

نردبان شدهمشاور حمیدرضا آزادی
خواهان مشارکت در ساخت و پیمان مدیریت
۱

مشارکت در ساخت پردیس

نردبان شدهآژانس املاک کارما
مشارکت در ساخت پردیس
۱

پردیس فاز۱۱ مشارکت

۴ روز پیش
پردیس فاز۱۱ مشارکت
۴

مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان

نردبان شدهمشاور رحمتی
مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان
۱

مشارکت فاز هشت

آژانس املاک امیرکبیر
مشارکت فاز هشت
۱

نیاز به سازنده تجاری درمانی

نردبان شدهمشاور سپیده کهنسال

زمین مسکونی شخصی -فاز ۸ پردیس

نردبان شده
زمین مسکونی شخصی -فاز ۸ پردیس
۲

زمین شخصی مسکونی فاز۸ پردیس

نردبان شده
زمین شخصی مسکونی فاز۸ پردیس
۱

فاز۸/خریدار زمین ۱۰واحدی/زمین از شما سازنده از ما

نردبان شدهمشاور حانیه حامی
فاز۸/خریدار زمین ۱۰واحدی/زمین از شما سازنده از ما
۱

خواهان زمین ویلایی برای مشارکت پردیس

آژانس املاک رسام
خواهان زمین ویلایی برای مشارکت پردیس
۳

مشارکت در ساخت و فروش زمین مناسب ساخت

نردبان شده
مشارکت در ساخت و فروش زمین مناسب ساخت
۱

پردیس زمین مشارکتی از ۳واحد تا ۲۴۰۰واحد موجوده

نردبان شده
پردیس زمین مشارکتی از ۳واحد تا ۲۴۰۰واحد موجوده
۳

جویای مشارکت ویلایی فازهای۱و۲و۳پردیس

هفتهٔ پیش
جویای مشارکت ویلایی فازهای۱و۲و۳پردیس
۳

پردیس ۱۲۰۰ متر‌مشارکت در زمین تجاری

نردبان شدهمشاور مصطفی سلگی

تامین سرمایه ساخت املاک با تراکم بیش از ۲۰هزارمتر

۲ هفته پیش

خواهان زمین مشارکت در ساخت ویلایی تجاری اپارتمان

نردبان شدهآژانس املاک نیک پی
خواهان زمین مشارکت در ساخت ویلایی تجاری اپارتمان
۲

خواهان مشارکت در ساخت در کلیه فازها

نردبان شدهآژانس املاک بزرگ تاج وتخت
خواهان مشارکت در ساخت در کلیه فازها
۱

زمین تجاری برای مشارکت در ساخت

۲ هفته پیش

فاز1محله 4

مشاور محسن فروزان مهر

زمین فاز ۸ محله ۳ آماده مشا‌رکت

۲ هفته پیش

دعوت از مالکین محترم برای مشارکت در ساخت

نردبان شدهمشاور مهرداد مقدس
دعوت از مالکین محترم برای مشارکت در ساخت
۱

مشارکت در ساخت در تمام فازها

نردبان شدهمشاور مهرداد مقدس
مشارکت در ساخت در تمام فازها
۱

مشارکت درساخت شهر پردیس

مشاور اعجازی
مشارکت درساخت شهر پردیس
۲
بعدی

نمایش نقشه