حیوانات مزرعه در قم روی دیوار

جوجه مرغ رسمی ۴ماهه
۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
جوجه مرغ رسمی ۴ماهه
جوجه بلک استار اصل
۶,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مدرس
بره نروماده
توافقی
۳ ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
بره نروماده
خروس
توافقی
۳ ساعت پیش در آذر
خروس
بز و تکه افغان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آذر
بز و تکه افغان
اردک فروشی
توافقی
۳ ساعت پیش در پردیسان
اردک فروشی
الاغ ماده و توله سگ نر
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پردیسان
الاغ ماده و توله سگ نر
مرغ وخروس مرندی اصل اصل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فوریدر توحید
مرغ وخروس مرندی  اصل اصل
۲عددجوجه دوماهه رسمی
۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آذر
۲عددجوجه دوماهه رسمی
سه تا جوجه رسمی
۹۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آذر
سه تا جوجه رسمی
بره سبک
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آذر
بره سبک
مرغ تخم کن جوان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امام
مرغ تخم کن جوان
لاری
توافقی
۴ ساعت پیش در حرم
لاری
تخم بوقلمون
۳,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پلیس
تخم بوقلمون
نوچه مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
نوچه مرغ
مرغ وخروس جوان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امام
تلیسه ابستن
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در عمار یاسر
تلیسه ابستن
نوچه خروس لاری کوکو
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در توحید
نوچه خروس لاری کوکو
مرغ نوچه
توافقی
۵ ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
بز و بزغاله
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
بز و بزغاله
فروش قوچ کار قزل افشار
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آذر
فروش قوچ کار قزل افشار
بزغاله سفید میخوام بفروشم
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر شهرک قدس
بزغاله سفید میخوام بفروشم
خروس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پیام نور
خروس
مرغ و خروس سلطان اصل
توافقی
۶ ساعت پیش در آذر
مرغ و خروس سلطان اصل
قبلیبعدی