خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار قم

یک عدد کوتوله پیدا شده با دادن نشانی تحویل بگیرید

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش در یزدان‌شهر

عروس پرنده کوتوله جفتی

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کلهری
عروس پرنده کوتوله جفتی

عروسی هلندی

۷۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در توحید
عروسی هلندی

عروس هلندی نر لوتینو

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در امامزاده ابراهیم
عروس هلندی نر لوتینو

بچه خرگوش کوچولو خونگی دونه ۱۰۰تومن

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در آذر
بچه خرگوش کوچولو خونگی دونه ۱۰۰تومن

بزغاله سلاله ۲ماهه ماده ۵میلیون نژادار

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در انقلاب (چهارمردان)
بزغاله سلاله ۲ماهه ماده ۵میلیون نژادار

ملنگو جوان

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آزادگان
ملنگو جوان

پرنده فنج و مرغ عشق

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در کلهری
پرنده فنج و مرغ عشق

جوجه مرغ

۲۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در کلهری
جوجه مرغ

قفس پرنده

۲۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آزادگان
قفس پرنده

طوقی ماده

۵۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در امام
طوقی ماده

عروس هلندی ماده

۹۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در توحید
عروس هلندی ماده

بوربوری

۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در توحید
بوربوری

پرنده مرغ عشق نر و ماده

۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آذر
پرنده مرغ عشق نر و ماده

شاه طوطی ملنگو کاسکو راهب گرینچک

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آزادگان
شاه طوطی ملنگو کاسکو راهب گرینچک

جوجه عروس هلندی گلباقالی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
جوجه عروس هلندی گلباقالی

کبوتر نر

۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کبوتر نر

کوتوله زرد صورت هلویی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کوتوله زرد صورت هلویی

عروس هلندی

۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کلهری
عروس هلندی

کبوتر ماده پرش سنگین سفید.یکدست( فوری)

۱,۱۱۱ تومان
نیم ساعت پیش در آذر

طوطی ملنگو

۱۲۳,۴۵۶ تومان
نردبان شدهدر امامزاده ابراهیم
طوطی ملنگو

کفتر

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کفتر

گرینچیگ مولد خانگی نر و ماده

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
گرینچیگ مولد خانگی نر و ماده

یک جفت نر وماده کفتر

۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در توحید
یک جفت نر وماده کفتر
بعدی