خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار قم

در حال دریافت ...
قناری با کفتر عوض میکنم....
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در امامزاده ابراهیم
قناری  با کفتر عوض میکنم....
کفتر
۲۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بلوار کاشانی
کفتر
طوطی راهب ، حلقه به پا ، کاملا دستی
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در باجک (۱۹ دی)
طوطی راهب ، حلقه به پا ، کاملا دستی
یک جفت مرغ عشق مولد
۱۳۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در توحید
کبوتر جفت مغولوف
۸۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در امامزاده ابراهیم
کبوتر جفت مغولوف
جوجه پلاکی
۱,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آذر
جوجه پلاکی
جوجه پاکستانی تیدی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در امامزاده ابراهیم
جوجه پاکستانی تیدی
نرکلسفید
۸۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آذر
نرکلسفید
کفتر گرگی
۲۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امام
کفتر گرگی
کفتر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
کفتر
کفتر گرگی
۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امام
کفتر گرگی
یه جفت کوتوله صورت هولویی نرو ماده
۴۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
عروس سرلاکی و بالغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در توحید
عروس سرلاکی و بالغ
کفتر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
کفتر
کفتر سرور چفت
۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بلوار امین
کفتر سرور چفت
کبوتر غریب گیری
۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در توحید
کبوتر غریب گیری
کوتوله برزیلی+قفس و تمام وسایل بفروش میرسد
۲۹۹,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در توحید
کوتوله برزیلی+قفس و تمام وسایل بفروش میرسد
یک جفت قناری دون خور شده با قفس شهرک قدس
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک قدس
یک جفت قناری دون خور شده   با قفس  شهرک قدس
مینانر
۲۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بلوار کاشانی
مینانر
کبوتر
۳۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در گلزار
کبوتر
کفتر پرشی
۲۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در توحید
کفتر پرشی
دوعدد عروس طوسی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در انقلاب (چهارمردان)
دوعدد عروس طوسی
کفتر پرشی ۲۰ تا جفتی ۵۰
توافقی
نیم ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کفتر  پرشی ۲۰ تا جفتی ۵۰
کفتر ماده زردی خطی و نر سرخ ی پر کاکل
۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
کفتر ماده زردی خطی و نر سرخ ی پر کاکل
بعدی