خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار قم

مرغ عشق کاکلی پشت فر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در امامزاده ابراهیم
مرغ عشق کاکلی پشت فر

مرغ عشق پروانه ای رینبو

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در امامزاده ابراهیم
مرغ عشق پروانه ای رینبو

جوجه لاری

۱۱,۱۱۱ تومان
۱ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
جوجه لاری

۵ عدد قفس

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
۵ عدد قفس

حلزون گریدآ

۱,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم

سرلاک آوی میکس

۳۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
سرلاک آوی میکس

نر بوربوری

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
نر بوربوری

جوجه سه ماهه مرندی ورسمی ۹۵

۹۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
جوجه سه ماهه مرندی ورسمی ۹۵

کفترپرشی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کفترپرشی

طوطی عروس هلندی بالغ نر کشیده و صاف

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
طوطی عروس هلندی بالغ نر کشیده و صاف

آکوا راهب

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
آکوا راهب

آناناسی و یلو ساید سرلاکی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
آناناسی و یلو ساید سرلاکی

کوتوله مولد سبز و اوپال کار داده به شرط

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کوتوله مولد سبز و اوپال کار داده به شرط

لوازم حیوان خانگی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
لوازم حیوان خانگی

قفس بزرگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
قفس بزرگ

مرغ عشق پروانه ای دوگل

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم

خرمن کوب سالم دینام سه اسب تک فاز

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
خرمن کوب سالم دینام سه اسب تک فاز

آکواریم باتمام وسایل در حد نو

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
آکواریم باتمام وسایل در حد نو

کبوترپشت شکلاتی پشت سیاه

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کبوترپشت شکلاتی پشت سیاه

شتر هاشی

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
شتر هاشی

پر گوشت بره چاق

۶۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امامزاده ابراهیم
پر گوشت بره چاق

دو عدد سگ پاکوتاه خارجی

۹ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
دو عدد سگ پاکوتاه خارجی

کبوتر کفتر ماده کلدم سیاه ابلغ تیر سفید ساعت بالا

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
کبوتر کفتر ماده کلدم سیاه ابلغ تیر سفید ساعت بالا

گوساله دورگ نر

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
گوساله دورگ نر
بعدی