خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در رشت

در حال دریافت ...
مغازه ۵۰ متری بلوار لاکان
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
فروش 51 متر مغازه قلی پور
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
۱۰۷ متری تجاری
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
فروش مغازه(بامالکیت)_بازار رشت_21متر
توافقی
۱ ساعت پیش
29 متر مغازه، قلیپور
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مغازه ۱۵ متری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مغازه ۱۵ متری
فروش مغازه(بامالکیت)_بر اصلی معلم_75متر
توافقی
۲ ساعت پیش
مغازه سرقفلی ۴۶ متر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه سرقفلی ۴۶ متر
مرکز تهیه و توزیع غذا
توافقی
۲ ساعت پیش
فروش مغازه 270متری در معلم متمرکز
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
معازه نسق بنجاق دار
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
معازه نسق بنجاق دار
مغازه نسقی
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه نسقی
سفره خانه سنتی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سفره خانه سنتی
مغازه 22 متری شهدای گمنام
۲۰۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان
۲ ساعت پیش
یک باب مغازه
توافقی
۲ ساعت پیش
یک باب مغازه
مغازه ۶۰متری بلوار معلم
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه فروشی
توافقی
۲ ساعت پیش
فروش مغازه
توافقی
۳ ساعت پیش
فروش  مغازه
فروش مغازه بلوار شهید بهشتی رشت زیر پل جماران
جهت معاوضه
فوری
فروش مغازه بلوار شهید بهشتی رشت زیر پل جماران
367 متر تجاری/سه بر/ جاده رشت به جمعه بازار
توافقی
فوری
367 متر تجاری/سه بر/ جاده رشت به جمعه بازار
مغازه 19 متری سند با مالکیت برکوچه متحدین
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه ۳۱ متر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه ۳۱ متر
مغازه ۴۴متری با مالکیت رشت خ فلسطین بر اصلی
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه ۴۴متری با مالکیت رشت خ فلسطین بر اصلی
مغازه ۲۲متری گلسار
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بعدی