خدمات و نیازمندی | نظافت منزل | نظافت محل کار | قالیشویی | کف سابی | خشکشویی | دیوار رشت

در حال دریافت ...
قالیشویی و مبلشویی ممتاز پرهام
۷ ساعت پیش
قالیشویی و مبلشویی ممتاز پرهام
مبل شوی برادران جهانی
۷ ساعت پیش
مبل شوی برادران جهانی
قالیشویی و مبلشویی الماس
۷ ساعت پیش
قالیشویی-مبلشویی تضمینی نفیس
۷ ساعت پیش
خدمات نظافتی دفتر نظافتی هزاره تابان
۷ ساعت پیش
خدمات نظافتی دفتر نظافتی هزاره تابان
کار نظافت منزل راه پله پارکینگ حیاط پذریفته میشود
۷ ساعت پیش
قالیشویی نفیس-مبلشویی
۷ ساعت پیش
شرکت نظافتی ((هزاره تابان )) عضورسمی اتحادیه
۷ ساعت پیش
شرکت نظافتی ((هزاره تابان )) عضورسمی اتحادیه
قالیشویی و مبلشویی بزرگ گیلان
۸ ساعت پیش
کارگر خدماتی و نظافتی مجرب را از ما بخواهید
۸ ساعت پیش
کارگر خدماتی و نظافتی مجرب را از ما بخواهید
خدمات نظافتی منظم و دلخواه شما با مجوز رسمی
۹ ساعت پیش
خدمات نظافتی منظم و دلخواه شما با مجوز رسمی
نظافت تخصصی/شستشو گردگیری/کفسابی
۹ ساعت پیش
نظافت تخصصی/شستشو گردگیری/کفسابی
نظافت قبل و بعد اسباب کشی/راه پله/داخلی
۹ ساعت پیش
نظافت قبل و بعد اسباب کشی/راه پله/داخلی
آسایش آوران شرکت خدماتی نظافتی معتبر در رشت
۹ ساعت پیش
آسایش آوران شرکت خدماتی نظافتی معتبر در رشت
مبل شویی+دستگاه ایتالیایی+بدون ریزش آب و کف
۹ ساعت پیش
مبل شویی+دستگاه ایتالیایی+بدون ریزش آب و کف
خدماتی هزاره تابان شرکت در کلان شهر رشت
۱۰ ساعت پیش
خدماتی هزاره تابان شرکت در کلان شهر رشت
نظافت داخلی منزل/محل کار/کلیه اماکن عمومی
۱۰ ساعت پیش
نظافت داخلی منزل/محل کار/کلیه اماکن عمومی
انجام کلیه خدمات نظافتی مطمئن و تخصصی
۱۰ ساعت پیش
انجام کلیه خدمات نظافتی مطمئن و تخصصی
شرکت خدماتی هزاره پیشرو در امور خدماتی در رشت
۱۰ ساعت پیش
شرکت خدماتی هزاره پیشرو در امور خدماتی در رشت
اعزام نظافتچی با بیمه/پوشش سراسری رشت و حومه
۱۰ ساعت پیش
اعزام نظافتچی با بیمه/پوشش سراسری رشت و حومه
نظافت قبل عید/شستشو/چربی زدایی/کابینت شویی
۱۰ ساعت پیش
نظافت قبل عید/شستشو/چربی زدایی/کابینت شویی
نظافت منزل و محل کار اکیپ نظافتی با بیمه
۱۰ ساعت پیش
نظافت منزل و محل کار اکیپ نظافتی با بیمه
امور نظافتی خود را به شرکت خدماتی هزاره بسپارید
۱۰ ساعت پیش
امور نظافتی خود را به شرکت خدماتی هزاره بسپارید
شرکت نظافتی هزاره تابان (نظافت منزل و ساختمان)
۱۰ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی