حیوانات مزرعه در رشت روی دیوار

در حال دریافت ...
مرغ وخروس جوجه لاری
توافقی
یک ربع پیش
مرغ وخروس جوجه لاری
قوغاز اوکراینی اصل نوک کامل سیاه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
قوغاز اوکراینی اصل نوک کامل سیاه
فروش اردک
۴,۵۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش اردک
یک راس گاو ابستن
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
یک راس گاو ابستن
گاو نر سیمنتال
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گاو نر سیمنتال
بوقلمون برنز10روزه
۱۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بوقلمون برنز10روزه
مرغ لاری
توافقی
۲ ساعت پیش
مرغ لاری
دو عدد نیمچه مرغ کوشین
۷۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دو عدد نیمچه مرغ کوشین
خروس محلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس محلی
برهما امپراطور جوجه تا 9ماه
توافقی
۳ ساعت پیش
برهما امپراطور جوجه تا 9ماه
مرغ و خروس لاری همگی سالم و سرحال
توافقی
۳ ساعت پیش
مرغ و خروس لاری همگی سالم و سرحال
اوردک پر کنده واماده
۴۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جفت اردک سوپر کاکل تخم کن
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جفت اردک سوپر کاکل تخم کن
سه راس گاو دورگ معاوضه با پراید وانت یا اریسان
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
سه راس گاو دورگ معاوضه با پراید وانت یا اریسان
اردک اسراییلی
توافقی
۴ ساعت پیش
اردک اسراییلی
جوجه یک‌ ماهه
توافقی
۴ ساعت پیش
جوجه یک‌ ماهه
جوجه لاری
توافقی
۴ ساعت پیش
جوجه لاری
جوجه بوقلمون برنز انگلیسی
۲۲,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه بوقلمون برنز انگلیسی
تعدادی مرغ محلی وگلپایگان
توافقی
۵ ساعت پیش
جوجه برهما طلایی خروس
توافقی
۵ ساعت پیش
جوجه برهما طلایی خروس
فروش جاپنیز نیمچه
توافقی
۵ ساعت پیش
فروش جاپنیز نیمچه
جوجه ۳روزه امپراطور نژاد اصیل برهما
۳۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
جوجه ۳روزه امپراطور نژاد اصیل برهما
خروس لاری
توافقی
۶ ساعت پیش
خروس لاری
سه عددغازمحلی سالم وسرحال واردک محلی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سه عددغازمحلی سالم وسرحال واردک محلی
در حال دریافت ...
بعدی