حیوانات مزرعه در رشت روی دیوار

در حال دریافت ...
فروش جوجه غاز محلی
۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
۲ عدد جوجه لاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۲ عدد جوجه لاری
جوجه ابریشمی
توافقی
۳ ساعت پیش
جوجه ابریشمی
ی جفت مرغ و خروس چینی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ی جفت مرغ و خروس چینی
دوراس تلیسه (لیشه) نژاد شیری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دوراس تلیسه (لیشه) نژاد شیری
شترمرغ
توافقی
۴ ساعت پیش
شترمرغ
جاپنیز
توافقی
۴ ساعت پیش
جاپنیز
5 عدد اردک محلی بزرگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
معاوضه صد تا اردک با یه گوساله
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
خروس لاری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
خروس لاری
جوجه بوقلمون و تخم نطفه دار
۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه بوقلمون و تخم نطفه دار
اردک اسرائیلی
۹۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اردک اسرائیلی
..20عدد غاز تخم کن
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
..20عدد غاز تخم کن
اردک ارگانیک درشت
۳۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گاو دورگ محلی با گوساله لیشه
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گاو دورگ محلی با گوساله لیشه
تخم نطفه دار تضمینی
۶,۵۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
تخم نطفه دار تضمینی
جوجه غاز ۵ روزه
۳۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه غاز ۵ روزه
جوجه لاری سیاه طوس.
توافقی
۶ ساعت پیش
جوجه لاری سیاه طوس.
یه گاو یا لیشه خوب
جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
گاوشیری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گاوشیری
گاوشیری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
فروش گوسفند
توافقی
۶ ساعت پیش
گاو سیمنتال آبستن
توافقی
۶ ساعت پیش
گاو سیمنتال آبستن
خروس لاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
خروس لاری
در حال دریافت ...
بعدی