خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار سبزوار

در حال دریافت ...
ساده واکسی ماده
۱۷۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
ساده واکسی ماده
کبوتر خال سیاه عروسک
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر خال سیاه عروسک
قناری ومرغ عشق دوتا خانا به شرط
۲۶۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
قناری ومرغ عشق دوتا خانا به شرط
یهودی سرخ بیرونی
۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
یهودی سرخ بیرونی
جفت طوقی به شرت توخم جوجه وپرش
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جفت طوقی به شرت توخم جوجه وپرش
کبوتر سه تا ساده سیاه
۳۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر سه تا ساده سیاه
2عدد سرخ کله سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
2عدد سرخ کله سفید
گرفتنی پرشی
۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گرفتنی پرشی
قناری‌نر‌و‌ماده‌اماده‌برای‌جفت‌گیری‌.‌بدون‌قفس‌.
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
قناری‌نر‌و‌ماده‌اماده‌برای‌جفت‌گیری‌.‌بدون‌قفس‌.
کبوتر
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر
سینه سیاه جفتگاه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سینه سیاه جفتگاه
کبوتر سفید
۳۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر سفید
یک جفت جوجه پلاکی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک جفت جوجه پلاکی
۳عدد طوقی
توافقی
۲ ساعت پیش
۳عدد طوقی
مرغ عشق
۶۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ عشق
کبوتر
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
کبوتر
کفتر هفترنگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کفتر هفترنگ
کبوتر المانی
۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر المانی
کفترموشکی
توافقی
۳ ساعت پیش
سرخ دم سفیدنر،زرد دم سفیدماده
۳۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سرخ دم سفیدنر،زرد دم سفیدماده
هفترنگ دم سفیدماده سالم وخوش استیل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
هفترنگ دم سفیدماده سالم وخوش استیل
نروماده کشکله سبزتهرانی
۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نروماده کشکله سبزتهرانی
سبز المانی نر
۳۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سبز المانی نر
کله هما
۷۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کله هما
بعدی