خرید و فروش آلات موسیقی سنتی | تار | کمانچه | سنتور | دف | تنبک | شیپور | دیوار سنندج

در حال دریافت ...
دهل
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دهل
تار فروشی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تار فروشی
دیوان (باغلما)
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دیوان (باغلما)
کمانچه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
کمانچه
دیوان (جره)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دیوان (جره)
تار قدیمی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تار قدیمی
دیوان برای تمرین
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دیوان برای تمرین
شاه ضرب کوردی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
شاه ضرب کوردی
خوش صدا
۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خوش صدا
دف
۸۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دف
ساز دیوان مبتدی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساز دیوان مبتدی
سنتورنو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سنتورنو
تنبک کردی (ضرب)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سنتوردستساز
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سنتوردستساز
سنتور
توافقی
۳ روز پیش
دف کم کار و خوش صدا
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دف کم کار و خوش صدا
سنتور خوش صدا
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سنتور خوش صدا
دیوان خوش دست خوش صداوزیبا
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دیوان خوش دست خوش صداوزیبا
دف کردستان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دف کردستان
کوک سنتور
توافقی
۴ روز پیش
سنتور داری مهر منطقی
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سنتور داری مهر منطقی
تنبک حلمی در حد نو
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تنبک حلمی در حد نو
سنتور کار اصفهان ده روز کارکرد
۸۶۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سنتور کار اصفهان ده روز کارکرد
سنتور سل کوک تازه تازه
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سنتور سل کوک تازه تازه
بعدی