اجاره روزانه و کوتاه مدت در سراوان-سیستان و بلوچستان

دنبال یک اتاق یا سوییت اجاریی هستم

۱ اتاق، تا ۲ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش

مغازه اجاره ای خیابان بخشان

۱ اتاق، تا ۱ نفر
توافقی
۲ هفته پیش

اجاره سویت سوییت روزانه شباته

۱ اتاق، تا ۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره سویت سوییت روزانه شباته
۴

نیاز به اجاره روزانه خانه یا سوئیت در سراوان

۱ اتاق، تا ۲ نفر
توافقی
۳ هفته پیش
بعدی

نمایش نقشه