خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا 2000cc در سمنان

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خودرو زانتیا مدل ۱۳۸۱
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خودرو زانتیا مدل ۱۳۸۱
زانتیا ۸۹فروش
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
زانتیا ۸۹فروش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۴۷ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا مدل ۱۳۸۵
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
زانتیا مدل ۸۳
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا سفارشی 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا سفارشی  2000cc، مدل ۱۳۸۳
زانتیا مدل ۸۳
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زانتیا مدل ۸۳
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
زانتیا 2000مدل ۸۵
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زانتیا 2000مدل ۸۵
بعدی