خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در سمنان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پرایدسفیدمدل۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
یک ربع پیش
پرایدسفیدمدل۱۳۸۰
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۲۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰ کیلومتر ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صبا صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
خودرو پراید ۱۱۱ مدل ۸۹
۲۸۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
خودرو پراید ۱۱۱ مدل ۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۸۸,۵۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پرایدsx91دوگانه
۲۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پرایدsx91دوگانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴,۲۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۵۰ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴
پراید صندوق‌دار
۴۵۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
بعدی