انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در سمنان

گروه جابجایی و اسباب کشی با اکیپ
دقایقی پیش
گروه جابجایی و اسباب کشی با اکیپ
حمل ونقل اسباب اثاثیه منزل با کارگر و ماشین
دقایقی پیش
سلامت بار حمل نقل اثاثیه باایسوزو ونیسان باکارگر
یک ربع پیش
سلامت بار حمل نقل اثاثیه باایسوزو ونیسان باکارگر
گروه اسباب کشی تخصصی
یک ربع پیش
گروه اسباب کشی تخصصی
حمل ونقل اثاثیه منزل با اکیب تخصصی
نیم ساعت پیش
حمل ونقل اثاثیه منزل با اکیب تخصصی
اثاث کشی طاقانی
نیم ساعت پیش
وانت بار اثاث کشی با کارگران ماهر
نیم ساعت پیش
وانت بار اثاث کشی با کارگران ماهر
اساس کشی بااکیپ چهار نفر
۱ ساعت پیش
اساس کشی بااکیپ چهار نفر
وانت تلفنی کیوان
۱ ساعت پیش
وانت تلفنی کیوان
جابجایی هر نوع اساس کشی خانگی و اداری و تجاری وو
۱ ساعت پیش
جابجایی هر نوع اساس کشی خانگی و اداری و تجاری وو
جابجایی وحمل نقل اثاث منزل کلی وجزئی
۲ ساعت پیش
جابجایی وحمل نقل اثاث منزل کلی وجزئی
اثاث کشی منزل سامیار کارگر ماشین ضمانتی
۴ ساعت پیش
اثاث کشی منزل سامیار کارگر ماشین ضمانتی
دربستی به تمام اقصی نقاط
۱۰ ساعت پیش
دربستی به تمام اقصی نقاط
بارگری وتخلیه سبحان
۱۲ ساعت پیش
بارگری وتخلیه سبحان
گروه تخصصی برادران آدینه باضمانت باکارگروماشین
۱۳ ساعت پیش
گروه تخصصی برادران آدینه باضمانت باکارگروماشین
امورخدماتی اسباب کشی تبقه به تبقه ۵ نفری
۱۴ ساعت پیش
امورخدماتی اسباب کشی تبقه به تبقه ۵ نفری
کار رابه کاردان بسپارید
۱۵ ساعت پیش
کار رابه کاردان بسپارید
چیدمان،اسباب کشی،و بسته بندی تخصصی در سمنان
۱۵ ساعت پیش
چیدمان،اسباب کشی،و بسته بندی تخصصی در سمنان
حمل ونقل واسباب کشی کلی وجزئی بااکیپ کامل
۱۷ ساعت پیش
حمل ونقل واسباب کشی کلی وجزئی بااکیپ کامل
نیسان بار و ایسوزو جهت حمل و نقل (حرفه‌ای)
۱۷ ساعت پیش
نیسان بار و ایسوزو جهت حمل و نقل (حرفه‌ای)
اسباب کشی صداقت بامجوزرسمی
۱۸ ساعت پیش
اسباب کشی صداقت بامجوزرسمی
خدمات باربری با کارگران کاربلد
۱۸ ساعت پیش
خدمات باربری با کارگران کاربلد
تضمین بار آدینه باضمانت باکارگروماشین تخلیه بار
۱۹ ساعت پیش
تضمین بار آدینه باضمانت باکارگروماشین تخلیه بار
حمل و جابجایی اثاث منزل
۱۹ ساعت پیش
بعدی