خرید و فروش و قیمت خودرو در شاهدشهر

پراید۱۳۲ به شرط بی رنگ و سالم مدل ۹۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید فروشی 111sx
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پژو روآ دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۴۵,۰۰۶ کیلومتر ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
۲,۹۵۶ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند lx سفید صدفی
۸,۲۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پژو 405 SLX بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۷,۵۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پژو 405 SLX بنزینی، مدل ۱۳۹۹
بعدی