خرید و فروش املاک اداری، تجاری در ری

22هزارمتر زمین دامداری سنددارداخل دامگستر فشافویه
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
زمین بافت باغ باغچه میباشد
توافقی
۱۳ ساعت پیش
مغازه ۲۶ متری در شهرک علائین
۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
مغازه فروشی ۴۳متر تجاری شهرری
توافقی
فوری
مغازه فروشی ۴۳متر تجاری  شهرری
۳۴ مترمغازه درخیابان شیخ اکبری ملکی باپارکینگ
توافقی
۲۲ ساعت پیش
۳۴ مترمغازه درخیابان شیخ اکبری ملکی باپارکینگ
باغ . باغچه . زمین کشاورزی
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در شهر ری - تقی‌آباد
باغ . باغچه . زمین کشاورزی
۲۵۰۰متر زمین صنعتی در شوراباد ۱۷ شهریور
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۶۸ متری چهارباغ سندتک برگ
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
مغازه ۶۸ متری چهارباغ سندتک برگ
مغازه ۶۰ متری خیابان ۲۴ متری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - شهرک شهید مفتح
مغازه ۶۰ متری خیابان ۲۴ متری
مغازه۵۰متری سرنبش بلواردارای۱۸مترتراس
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - استخر
مغازه۵۰متری سرنبش بلواردارای۱۸مترتراس
سوله صنعتی
۳,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سوله صنعتی
تهاتر نانوایی دور میدان اصلی شهرری مناسب همه شغل
توافقی
پریروز در شهر ری - استخر
تهاتر نانوایی دور میدان اصلی شهرری مناسب همه شغل
مغازه ۴۰ متری در شهرک علائین
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
سوله ۳۰۰ متری شهرک صنفی صنعتی ولیعصر
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - عباس‌آباد
29 متری تجاری (( بر اصلی ))
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
زمین تجاری 1850متر
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
فروش سوله ۲۵۰ متری شهرک تجاری
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
فروش سوله ۲۵۰ متری شهرک تجاری
۵۷متر اداری فول امکانات
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - استخر
۱۰۰۰۰ هزارمتر چهاردیواری ۵۰۰۰متر سالن شوراباد فروش
توافقی
مشاور املاک در شهر ری - هاشم‌آباد
۱۰۰۰۰ هزارمتر چهاردیواری ۵۰۰۰متر سالن شوراباد فروش
زمین ۱۸۰۰۰هزارمترقطعه بندی شده بربلوار۲۸متری
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - تقی‌آباد
زمین ۱۸۰۰۰هزارمترقطعه بندی شده بربلوار۲۸متری
باغچه ۶۳۰۰ متری دنج
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - اقدسیه
باغچه ۶۳۰۰ متری دنج
1850متر زمین تجاری
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
۶۰مترتجاری برخیابان اصلی وپرترددتخفیف٪
توافقی
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
۶۰مترتجاری برخیابان اصلی وپرترددتخفیف٪
۲۰۰۰ متر دامداری زیر شهرک صنعتی عشق آباد
توافقی
۳ روز پیش
۲۰۰۰ متر دامداری زیر شهرک صنعتی عشق آباد
بعدی