رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در ری

مغازه جهت سوپر مارکت،شهرری بابک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مغازه جهت سوپر مارکت،شهرری بابک
مغازه ۱۸ متری در پاساژ امین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش
اجاره مغازه ۲۵ متری //شهرری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
مغازه 40متر با 1بالکن40متری پاساژ سیسمونی شهرری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
مغازه 27 متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
مغازه 27 متری
اجاره مغازه ۲۰متری تخلیه محدوده آردایران
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
اجاره مغازه ۲۰متری تخلیه محدوده آردایران
مغازه ۱۸ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
مغازه  ۱۸ متری
مغازه۱۳متر در مجتمع تجاری و سینمایی راگا شهرری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مغازه۱۳متر در مجتمع تجاری و سینمایی راگا شهرری
۳۶متر میدان شهرری خیابان فدائیان نبش پیلغوش
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
۳۶متر میدان شهرری خیابان فدائیان نبش پیلغوش
اجاره بوفه استخر عمومى با درآمد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
مغازه ۱۵ متری اجاره ای در شهرک علائین
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
مغازه ۲۶متری دوبر رهن کامل()
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
مغازه ۲۶متری دوبر رهن کامل()
۷۵۰ متر مغازه نبش خیابان در شهرری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
۷۵۰ متر مغازه نبش خیابان در شهرری
رستوران با ۲۰ سال سابقه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه ۱۸ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه  ۱۸ متری
مغازه ۳۰ متر ۳بر همکف مجتمع راگا
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۳۰ متر ۳بر همکف مجتمع راگا
۲۴متر مغازه بر اصلی شهر ری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - اقدسیه
مغازه ۲۴ متر واقع در شهرری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
مغازه ۲۴ متر واقع در شهرری
مغازه موقعیت مناسب و
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
مغازه موقعیت مناسب و
مغازه ۲۵ متری ۲۴ متری شهرری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
مغازه ۲۸ متر دو در. روبروی سیسمونی آقا بزرگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
مغازه ۲۸ متر دو در. روبروی سیسمونی آقا بزرگ
۱۵۰متر مغازه شهرک علایین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغاز۲۶ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه اجاره
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
مغازه اجاره
بعدی