خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا در شهرکرد

وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۳,۵۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۷
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۴
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۷۸۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۱۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
وانت مزدا 1600 مدل 70
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 1600 مدل 70
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
مزدا ۲۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مزدا ۲۰۰۰
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
۳۰۰ کیلومتر ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۰
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا 2000 تک کابین مدل ۱۳۹۱
۸۰,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا  2000 تک کابین مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۸
۱۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۸
بعدی