خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در شیراز

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در حافظیه
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۳

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در میانرود
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۳

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ابونصر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ارم
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در دروازه کازرون
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶

۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در احمدی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک قصر قمشه
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در تاچارا
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در ارم
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در منطقه هوایی دوران
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبامدل 91صندوق دار

۳۰۵,۴۶۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضوان
تیبامدل 91صندوق دار

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۶۹,۷۰۰ کیلومتر
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک سجادیه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در پودنک

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ بدون رنگ

۳۸,۱۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در ستارخان
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ بدون رنگ

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک دارائی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر ریشمک
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ابونصر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در گویم
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در وحدت (بلوار مدرس)

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

۱۸۴,۶۵۹ کیلومتر
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهرک پرواز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر درکی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در گلدشت معالی‌آباد
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بنکداران
بعدی