خرید | فروش | پرده، رانر و رومیزی | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار شیراز

پرده عمودی

نو
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده سرای سروش در شهرک سراج
پرده عمودی

پرده پانچ اماده زرد مشکی

نو
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده پانچ اماده زرد مشکی

پرده و آسان و مناسب مستاجرین

نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده  و آسان و مناسب مستاجرین

رومیزی ترمه

در حد نو
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک سراج
رومیزی ترمه

مخمل کالیفرنیا

نو
۵۵۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
مخمل کالیفرنیا

مخمل کالیفرنیا پانچ‌

نو
۲۷۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
مخمل کالیفرنیا پانچ‌

پرده عمودی طرح بامبو

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده سرای سروش در شهرک سراج
پرده عمودی طرح بامبو

پرده تور .ترک

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک سراج
پرده تور .ترک

پرده

نو
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده سرای سروش در شهرک سراج
پرده

پرده پانچ پرده پانچی طوسی آماده نصب

نو
۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده پانچ پرده پانچی طوسی آماده نصب

پرده همه مدل همه رنگ

نو
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده همه مدل همه رنگ

پرده پانچ

نو
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده پانچ

پرده پانچ آماده ای

نو
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده پانچ  آماده ای

پرده اماده

نو
۵۴۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده اماده

پرده عمودی در حد نو

در حد نو
توافقی
۵ روز پیش در شهرک سراج
پرده عمودی در حد نو

پرده شیک و مجلسی

نو
۵۴۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده شیک و مجلسی

پرده پانچ حاضری طوسی

نو
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده پانچ حاضری طوسی

پرده

در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک سراج
پرده

پرده پانچ اماده

نو
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده پانچ اماده

پرده پانچ تحویل

نو
۲۷۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرده پانچ اماده دکوبرند در شهرک سراج
پرده  پانچ   تحویل

کتیبه پرده سلطنتی

نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سراج

دو عدد پرده کرکره ایی سالمه سالم

کارکرده
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سراج
دو عدد پرده کرکره ایی سالمه سالم

یالان پرده

کارکرده
۶۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سراج
یالان پرده

پرده سالن و اتاق

در حد نو
۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سراج
پرده سالن و اتاق
بعدی

خرید | فروش | پرده، رانر و رومیزی | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار شیراز