حیوانات مزرعه در شیراز روی دیوار

مرغ و خروس لاری

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در رکن‌آباد
مرغ و خروس لاری

جوجه مرغ محلی و گلین

۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک مدرس
جوجه مرغ محلی و گلین

فروش تخم نطفه داروجوجه گوشتی

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر بازار
فروش تخم نطفه داروجوجه گوشتی

خروس سلطان خروس

۷,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محراب
خروس سلطان خروس

جوجه خروس لاری ماداگاسکار

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در احمدآباد
جوجه خروس لاری ماداگاسکار

جوجه برهما و جوجه سلطان

۱,۲۳۴ تومان
۶ ساعت پیش در فرهنگیان
جوجه برهما و جوجه سلطان

بلدرچین

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در فرهنگ شهر
بلدرچین

۵راس بز ترکی چاق همگی کهره دار

۲۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رحمت‌آباد
۵راس بز ترکی چاق همگی کهره دار

خروس برهما

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در منطقه هوایی دوران
خروس برهما

گوساله نر از شیرگرفته

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ارم
گوساله نر از شیرگرفته

تخم مرغ به شرط

۱۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در وحدت (بلوار مدرس)
تخم مرغ به شرط

چند راس شیشک میش چینی ابستن، کربال

۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر رحمت‌آباد
چند راس شیشک میش چینی ابستن، کربال

۱۳راس سالار بز روزگاری عتیقه همگی اول گلون، کربال

۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر رحمت‌آباد
۱۳راس سالار بز روزگاری عتیقه همگی اول گلون، کربال

جوجه محلی

۱۲,۳۴۵ تومان
۸ ساعت پیش در ابونصر
جوجه محلی

مرغ کرک

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله سنگ سیاه
مرغ کرک

۵ راس گوساله ماده

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در دروازه کازرون
۵ راس گوساله ماده

تخم نطفه داربرهماوایام سمانی اصل

۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در تحولی
تخم نطفه داربرهماوایام سمانی اصل

خروس محلی جوون

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در گویم
خروس محلی جوون

تعدادی جوجه مرغ

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در احمدی
تعدادی جوجه مرغ

مرغ گلین اصل کرک کرک مست

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهرک حجت‌آباد
مرغ گلین اصل کرک کرک مست

مرودشت

۴۵,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در آرامستان دارالرحمه
مرودشت

میش وشیشک چاق تخت قصابی ومخصوص داشت

۲۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رحمت‌آباد
میش وشیشک چاق تخت قصابی ومخصوص داشت

فروش انواع جوجه خروس در همه وزن

۱۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تاچارا
فروش انواع جوجه خروس در همه وزن

جوجه مرغ یک روزه گلین محلی لری یکروزه گلپر بیضا

۲۴,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک گلستان
جوجه مرغ یک روزه گلین محلی لری یکروزه گلپر بیضا
بعدی