رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شیراز

در حال دریافت ...
10 متر مغازه فرگاز
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در فرگاز
اجاره مغازه در میدان مولا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در زند
مغازه رهن واجاره داده میشود.
ودیعه: ۱۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در فسا
مغازه بر بلوار والفجر ۱۵۰ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش در والفجر
مغازه سراج٣٠ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر سراج
یک باب مغازه 25متر تخلیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بعثت
مغازه دینام پیچی و خدمات برق اتومبیل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش در بلوار عدالت
مغازه بر فدک نزدیک به فضل آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بلوار مدرس
مغازه بر فدک نزدیک به فضل آباد
مغازه ۱۸متر رهن و نجار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بلوار رحمت
مغازه 45متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فرصت شیرازی
اجاره مغازه با سوله پلفسا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در پایگاه هوایی
اجاره مغازه با سوله پلفسا
واگذاری فست فود جا
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهرک گلستان
مغازه ۱۴۴ متر فرهنگیان خیابان پوربهمن
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱ تومان
۱۳ ساعت پیش در سراج
مغازه ۱۴۴ متر فرهنگیان خیابان پوربهمن
مغازه 175 متری پاسداران
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پاسداران
اجاره مغازه ۱۲ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در سینما سعدی
مغازه 300 متری پاسداران
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پاسداران
اجاره مغازه گلدشت معالی آباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در معالی آباد
مغازه 190 متری پاسداران
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پاسداران
مغازه۲۶متری خلیج فارس
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک گلستان
رهن و اجاره مغازه در گویم
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک گلستان
رهن و اجاره مغازه در گویم
مغازه ۴۰ متری بزرگ سردزدک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در زند
رهن و اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در فرصت شیرازی
رهن و اجاره مغازه
مغازه پوشاک بچه گانه با اجناس واگذار میشود
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در والفجر
مغازه پوشاک بچه گانه با اجناس واگذار میشود
اجاره بوفه باشگاه ورزشی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در باهنر جنوبی
اجاره بوفه باشگاه ورزشی
قبلیبعدی