اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در گود عربان شیراز

منزل مبله سویت آپارتمان خونه زند

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
منزل مبله سویت آپارتمان خونه زند
۴

منزل مبله هم کف دوخواب نزدیک ارگ

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
منزل مبله هم کف دوخواب نزدیک ارگ
۱۳

مهمانپذیر مرکز شهر شروع از ۳۰۰ هزار

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در گود عربان
مهمانپذیر مرکز شهر شروع از ۳۰۰ هزار
۴

اجاره اتاق در سوییت مهمانپذیر اردیبهشت

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۸ نفر
نردبان شدهدر گود عربان
اجاره اتاق در سوییت مهمانپذیر اردیبهشت
۷

منزل مبله مرکز شهرروزانه هفتگی ماهیانه

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
منزل مبله مرکز شهرروزانه هفتگی ماهیانه
۹

اجاره اتاق روزاانه

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۲۸۵ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
اجاره اتاق روزاانه
۱

منزل مبله آپارتمان سویت خونه زند

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
منزل مبله آپارتمان سویت خونه زند
۴

هتل واقامتگاه سنتی

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۲ نفر
نردبان شدهدر گود عربان
هتل واقامتگاه سنتی
۱۵

منزل نزدیک حرم مطهر

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
۵ روز پیش در گود عربان
منزل نزدیک حرم مطهر
۹

بوم‌گردی و اجاره اتاق

بیش از ۵ اتاق, تا ۲۰ نفر
۵ روز پیش در گود عربان
بوم‌گردی و اجاره اتاق
۴

آپارتمان تمیز و وسایل مورد نیاز خانواده

۱ اتاق, تا ۳ نفر
هفتهٔ پیش در گود عربان
آپارتمان تمیز و وسایل مورد نیاز خانواده
۳

خانه مسافر

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۹۷ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
خانه مسافر
۴

آپارتمان تمیز و وسایل مورد نیاز خانواده

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر گود عربان
آپارتمان تمیز و وسایل مورد نیاز خانواده
۴

اجاره سوییت و اتاق مرکز شهر امشب خالی

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۴۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گود عربان

اجاره اتاق تمیزوشیک درمرکزشهر

۲ اتاق, تا ۵ نفر
۳ هفته پیش در گود عربان
اجاره اتاق تمیزوشیک درمرکزشهر
۲

منزل مبله اجاره کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گود عربان
منزل مبله اجاره کوتاه مدت
۶

خانه سنتی

۴ اتاق, تا ۵ نفر
از ۵۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گود عربان
خانه سنتی
۱۲

اجاره کردن خانه

بدون اتاق, تا ۲ نفر
۳ هفته پیش در گود عربان

اجاره منزل سوییت واپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۰۰ تومان
۴ هفته پیش در گود عربان
اجاره منزل سوییت واپارتمان مبله
۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه