اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در جمهوری شیراز

سوییت ومنزل مبله دروازه قران جمهوری وزندو۷۰۰و۸۰۰

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۴۰۰,۵۰۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
سوییت ومنزل مبله دروازه قران جمهوری وزندو۷۰۰و۸۰۰
۱۳

اجاره منزل مبله در شیراز

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره منزل مبله در شیراز
۱۰

منزل مبله مستقل/خانه مسافر بلوار جمهوری

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
منزل مبله مستقل/خانه مسافر بلوار جمهوری
۴

منزل مبله شیک مرکزشهر

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
منزل مبله شیک مرکزشهر
۸

منزل مبله سوییت ۱ خواب و ۲ خواب

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
منزل مبله سوییت ۱ خواب و ۲ خواب
۲

اجاره سوییت آپارتمان جمهوری شیک

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره سوییت آپارتمان جمهوری شیک

منزل مبله خانه اجاره ای ویلایی زند ارم مرکزشهر

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
منزل مبله خانه اجاره ای ویلایی زند ارم مرکزشهر
۱۰

اجاره آپارتمان وسوییت ارم اطلسی زند جمهوری

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره آپارتمان وسوییت ارم اطلسی زند جمهوری
۸

۳خواب ارم

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
۳خواب ارم

اجاره واحد مبله نزدیک باغ ارم، حافظیه

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره واحد مبله نزدیک باغ ارم، حافظیه

آپارتمان صفر با تجهیزات کامل

۳ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
آپارتمان صفر با تجهیزات کامل
۹

واحد فول امکانات

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
واحد فول امکانات

سه خواب در جمهوری

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
سه خواب در جمهوری

خانه مسافر منزل مبله نزدیک ازادی(گاز)

۲ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
خانه مسافر منزل مبله نزدیک ازادی(گاز)
۴

اجاره خانه منزل مبله ارم حافظیه نمازی قرآن مرکز

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره خانه منزل مبله ارم حافظیه نمازی قرآن مرکز
۲۰

اجاره منزل مبله سوییت ارم حافظیه اطلسی قرآن

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره منزل مبله سوییت ارم حافظیه اطلسی قرآن
۲۰

منزل مبله خانه اجاره همکف مستقل مرکز شهر ارم زند

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمهوری
منزل مبله خانه اجاره همکف مستقل مرکز شهر ارم زند
۷

آپارتمان مبله جمهوری فول امکانات

۳ اتاق, تا ۱۲ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
آپارتمان مبله جمهوری فول امکانات

اجاره آپارتمان ۳ خوابه ارم

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره آپارتمان ۳ خوابه ارم

اجاره آپارتمان مبله شیک و تمیز صفر نوساز

۳ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره آپارتمان مبله شیک و تمیز صفر نوساز
۱۲

منزل مبله سوییت مبله آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
منزل مبله سوییت مبله آپارتمان مبله
۲

مخصوص مجرد و خانواده

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
مخصوص مجرد و خانواده
۸

اجاره آپارتمان دو خواب جمهوری

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
آژانس املاک ابریشمی نبش کوچه 5 در جمهوری

اجاره آپارتمان مبله شیک صفر نوساز

۳ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر جمهوری
اجاره آپارتمان مبله شیک صفر نوساز
۱۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه