اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در منطقه هوایی دوران شیراز

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۹ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر منطقه هوایی دوران
منزل مبله
۲

اجاره منزل مبله

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر منطقه هوایی دوران
اجاره منزل مبله
۵

سوئیت مبله شیک تمیز

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در منطقه هوایی دوران
سوئیت مبله شیک تمیز
۱

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۸۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در منطقه هوایی دوران

اجاره اپارتمان

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر منطقه هوایی دوران
اجاره اپارتمان
۵

۵۰۰۰۰۰

۱ اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در منطقه هوایی دوران
۵۰۰۰۰۰
۴
بعدی

نمایش نقشه