اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در شهرک سراج شیراز

سوییت مستقل مبله

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
سوییت مستقل مبله
۴

منزل مبله بلوارپاسارگاد سراج بیست متری خمینی شیک

۳ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله بلوارپاسارگاد سراج بیست متری خمینی شیک
۱۰

آپارتمان مبله بصورت تایمی،روزانه مناسب تمام افراد

۳ اتاق, تا ۲۲ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله بصورت تایمی،روزانه مناسب تمام افراد
۱۴

منزل مبله آپارتمان دربست ویلایی سراج باهنر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله آپارتمان دربست ویلایی سراج باهنر
۳

اجاره روزانه و کوتاه مدت سوییت و اپارتمان و منزل

۱ اتاق, تا ۱۳ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره روزانه و کوتاه مدت سوییت و اپارتمان و منزل
۳

منزل آپارتمان مبله. بلوارپاسارگاد مناسب همه افراد

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل آپارتمان مبله. بلوارپاسارگاد مناسب همه افراد
۱

اجاره کوتاه مدت سویت آپارتمان ومنزل مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره کوتاه مدت سویت آپارتمان ومنزل مبله
۱

منزل مبله و سوییت

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله و سوییت
۲

اجاره آپارتمان مبله وسوییت ومنزل خونه تایم روزانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره آپارتمان مبله وسوییت ومنزل خونه تایم روزانه
۳

آپارتمان مبله منزل مبله بلوار پاسارگاد سراج تمیز

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله منزل مبله  بلوار پاسارگاد سراج تمیز
۱۰

منزل مبله شیک تمیز

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شده | فوری در شهرک سراج
منزل مبله شیک تمیز
۱۰

اجاره منزل مبله سویت آپارتمان سراج پاییز سرداران

۲ اتاق, تا ۱۳ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله سویت آپارتمان سراج پاییز سرداران
۱۳

منزل مبله ۲۰ متری امام خمینی سراج پاییز بلوار صلح

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله ۲۰ متری امام خمینی سراج پاییز بلوار صلح
۴

آپارتمان یک خوابه مبله در فرگاز

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان یک خوابه مبله در فرگاز
۴

اجاره سوییت ومنزل مبله سراج

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱۵۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره سوییت ومنزل مبله سراج
۲

اجاره آپارتمان مبله منزل وسوییت سراج باهنر

۲ اتاق, تا ۱۶ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در شهرک سراج
اجاره آپارتمان مبله منزل وسوییت سراج باهنر
۱

اجاره منزل مبله/سوییت مبله سراج وباهنر

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره منزل مبله/سوییت مبله سراج وباهنر
۵

آپارتمان مبله اجاره روزانه و غیر مناسب همه افراد

۲ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله اجاره روزانه و غیر مناسب همه افراد
۱

آپارتمان مبله شیک مناسب همه افراد بلوار پاسارگاد

۲ اتاق, تا ۲۱ نفر
از ۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان مبله شیک مناسب همه افراد بلوار پاسارگاد
۲۰

اجاره تایمی و روزانه مبله آپارتمان ،منزل وسوییت

۱ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
اجاره تایمی و روزانه مبله آپارتمان ،منزل وسوییت
۷

منزل و آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد سراج

۳ اتاق, تا ۲۵ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل و آپارتمان مبله بلوار پاسارگاد سراج
۱۴

منزل مبله سراج پاییز

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله سراج پاییز
۱

منزل مبله بلوار پاسارگاد مرکز شهر مناسب همه افراد

۲ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
منزل مبله بلوار پاسارگاد مرکز شهر مناسب همه افراد
۱

آپارتمان منازل سویت مبله مناسب تمامی افراد تمیز

۳ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک سراج
آپارتمان منازل سویت مبله مناسب تمامی افراد تمیز
۲۰
نمایش آگهی‌ها روی نقشه