اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در زند شیراز

اجاره هتل با واحدهای شیک و تمیز مبله شده

بیش از ۵ اتاق, تا ۶۰ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره هتل با واحدهای شیک و تمیز مبله شده
۱۷

منزل مبله ۲ خوابه شیک و تمیز مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور ابراهیم عسکرپور در زند
منزل مبله ۲ خوابه شیک و تمیز مرکز شهر
۱۱

اجاره روزانه اپارتمان خیابان زند

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر زند
اجاره روزانه اپارتمان خیابان زند
۶

اجاره منزل مبله سویت هتل آپارتمان سوییت مسافر

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله سویت هتل آپارتمان سوییت مسافر
۶

اپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اپارتمان مبله
۳

اجاره اپارتمان در خیابان زند

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر زند
اجاره اپارتمان در خیابان زند
۷

اجاره منزل سویت آپارتمان و هتل اپارتمان

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل سویت آپارتمان و هتل اپارتمان
۱

اجاره منزل مبله سوییت سویت هتل آپارتمان خانه مسافر

۳ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله سوییت سویت هتل آپارتمان خانه مسافر
۱۴

هتل اپارتمان،منزل مبله،سویت روزانه و ماهانه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر زند
هتل اپارتمان،منزل مبله،سویت روزانه و ماهانه
۱۰

منزل مبله تمیز و مرتب

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر زند
منزل مبله تمیز و مرتب
۴

هتل آپارتمان تازه افتتاح شده زند

۲ اتاق, تا ۹ نفر
نردبان شدهدر زند
هتل آپارتمان تازه افتتاح شده زند
۳

اجاره هتل اپارتمان در خیابان زند و چمران

۳ اتاق, تا ۱۱ نفر
نردبان شدهدر زند
اجاره هتل اپارتمان در خیابان زند و چمران
۶

منزل مبله حیاط دار دو خواب همکف پارکینگ دار

۲ اتاق, تا ۹ نفر
نردبان شدهمشاور خلیل کاردان فرد حقیقی در زند
منزل مبله حیاط دار دو خواب همکف پارکینگ دار
۱۵

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۹ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
منزل مبله
۳

منزل مبله (سوئیت دو نفره تمیز و مرتب)

بدون اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر زند
منزل مبله (سوئیت دو نفره تمیز و مرتب)
۴

اجاره سوییت/هتل/مرکز شهر. همراه با صبحانه

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره سوییت/هتل/مرکز شهر. همراه با صبحانه
۲۰

منزل مبله زند

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
منزل مبله زند
۲

سوییت و آپارتمان مبله مرکز شهر

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر زند
سوییت و آپارتمان مبله مرکز شهر
۷

اجاره منزل مبله سوییت سویت هتل آپارتمان خانه مسافر

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله سوییت سویت هتل آپارتمان خانه مسافر
۱

مبله مرکزشهر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
مبله مرکزشهر
۷

اجاره منزل مبله در مرکز شهر/نزدیک به اماکن گردشگری

۲ اتاق, تا ۱۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زند
اجاره منزل مبله در مرکز شهر/نزدیک به اماکن گردشگری
۳

منزل مبله هتل آپارتمان سویت خانه مسافر نوساز شیراز

۲ اتاق, بیشتر از ۳۶ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور Mehdi در زند
منزل مبله هتل آپارتمان سویت خانه مسافر نوساز شیراز
۱۱

اجاره روزانه آپارتمان وسوییت

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر زند
اجاره روزانه آپارتمان وسوییت
۱۲

آپارتمان و سوییت مبله

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر زند
آپارتمان و سوییت مبله
۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه