اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در منطقه هوایی دوران شیراز

اجاره باغ جشن مهمونی دورهمی تولد عقد

۱ اتاق، تا ۶۰ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر منطقه هوایی دوران
اجاره باغ جشن مهمونی دورهمی تولد عقد
۸

اجاره باغ ویلا

بدون اتاق، تا ۵۰ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در منطقه هوایی دوران
اجاره باغ ویلا
۷
بعدی

نمایش نقشه