اجاره روزانه و کوتاه مدت در پارک آزادی شیراز

هتل آپارتمان مبله دیاکو فلکه گاز

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر پارک آزادی
هتل آپارتمان مبله دیاکو فلکه گاز
۱۲

اجاره روزانه منزل پارک آزادی

۲ اتاق, تا ۹ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پارک آزادی
اجاره روزانه منزل پارک آزادی
۴

اجاره آپارتمان مبله و سوئیت در مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پارک آزادی
اجاره آپارتمان مبله و سوئیت در مرکز شهر
۱

سوییت مبله 70 متری

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پارک آزادی
سوییت مبله 70 متری
۳

اجاره هتل اپارتمان خیابان زند

۳ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر پارک آزادی
اجاره هتل اپارتمان خیابان زند
۲۰

اجاره آپارتمان مبله دو خوابه ابریشمی

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور بهنیا سعیدی در پارک آزادی
اجاره آپارتمان مبله دو خوابه ابریشمی
۵

اجاره آپارتمان مبله در مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور بهنیا سعیدی در پارک آزادی
اجاره آپارتمان مبله در مرکز شهر
۵

آکادمی مراقبت زیبایی گلرخ

۲ اتاق, تا ۵۱ نفر
هفتهٔ پیش در پارک آزادی
آکادمی مراقبت زیبایی گلرخ
۹

آپارتمان مبله همراه با پارکینگ

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر پارک آزادی
آپارتمان مبله همراه با پارکینگ
۵

اجاره آپارتمان مبله دو خوابه ابریشمی

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور بهنیا سعیدی در پارک آزادی
اجاره آپارتمان مبله دو خوابه ابریشمی
۷

خوابگاه دخترانه جوان

۴ اتاق, تا ۳۶ نفر
۳ هفته پیش در پارک آزادی
خوابگاه دخترانه جوان
۴