اجاره روزانه و کوتاه مدت در درکی شیراز

اجاره خانه مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر درکی
اجاره خانه مبله
۶

اجاره مبله

۲ اتاق، تا ۹ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر درکی
اجاره مبله
۳

خونه در بست

۱ اتاق، تا ۲ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در درکی
خونه در بست
۷

اجاره آپارتمان مبله/مناسب

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر درکی
اجاره آپارتمان مبله/مناسب
۳

سوییت منزل مبله اجاره روزانه و ماهانه سفیر (درکی)

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر درکی
سوییت منزل مبله اجاره روزانه و ماهانه سفیر (درکی)
۶

اجاره مبله

۲ اتاق، تا ۷ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر درکی
اجاره مبله
۴
بعدی

نمایش نقشه